Устаз-шакирт

12 января

Устаз чачат мээримин шакиртине,
Жетсин деп ийгиликтин кемесине.
А шакирт илим алат устазынан,
Жетем деп бактылуулук бейишине.

Устаз каалайт илимдүүнү элине,
Илимдүүлөр көбөйсүн деп жерине.
Илимди казган ыймандуу жандар,
Алышат ажыр сыйлык акыретте.

Жеткиле устаз-шакирт ийгиликке,
Жолобосун ортоңорго шайтан балээ.
Ийгиликтин, илимдин сырын ачып,
Талпынгыла Куран, сүннөт бейишине.

Жазган: Кубатбеков Сыймык