Жаңы жыл

31 декабря

Жаңы жылды майрам дебе!
Биздин динде майрам беле?
Бала сымал алданбастан,
Ойлонуп көр бир аз эле.

Аяз ата Кудай беле?!
Ыйманыңа болгон эмне?
Ишенгениң Алла болсо,
Жаңы жылдан күттүң эмне?

Балатыны тегеренбе!
Адашканды ээрчип кетпе!
Зыяны көп ошол күндөн,
Жакшылыкты үмүт этпе!

Уялдыңбы сен өзүңдөн?
"Мусулманмын" деген сөздөн.
Же көрдүңбү христианды,
Кадыр түндү эңсеп күткөн....?

Жаңы жылды күткөн сымал,
Кадыр түндү күттүң бекен?
Белек алып жума күнү, 
Мусулманга бердиң бекен.....?

Автор: Көбөева Гүлзаада