Адамга Аллах кана хидаят берет, башкача айтканда туура жолго багыттайт. Ал эми адамдар жөн гана буга себепчи боло алышат. Хидаят KG тиркемеси да дал ушул максатта, адамдардын туура жолго келүүсүнө, жүрөктөрүнө ыйман толуусуна себепчи болуу үчүн ачылды.

Тиркемесинде Ислам динине байланыштуу издегениңиздин баарын табасыз: жаңылыктар, видео, аудио, текст түрүндөгү диний маалыматтар, суроо-жооптор, намаз убакыттары, курандын орусча жана кыргызча котормолору, адал тамактануучу жайлардын жана адал азык дүкөндөрүнүн даректери.