Аалымдар аккан булак
04.01.2022

Аалымдар аккан булак

Азирети Шахи Накшибанддын бир шакирти устазынан напсинин жамандыктарын угуп, бир күнү тоонун түбүндөгү көздөн далдаа жерге келип: «Сенин жамандыктарың үчүн», - деп башын ар жерге ургулап, өзүн чапкылап баштайт. Ал жерге бир такыбаа адам келип: «Эмне кылып жатасың балам?» - дегенде, өз напсисин жазалоо учун өзүн кыйнап жатканын айтат. Ошондо ал киши: Балам, напсиң сага эмес Аллага душман, Пайгамбарга душман, динге душман! Эгер сен напсиңе душмандык кылгың келсе анын жолу бар. Напсиң сени кайсы жагынан алдап жатса сен да аны ошол жагынан карма. Сен алгач душмандын кайсы жерден чабуул кылаарын билип алып, ошого жараша чарасын камдооң керек! Анын душмандыгынан сактануу үчүн диниңди үйрөн! Сен өзүңдү уруу аркылуу аны андан да көбүрөөк күлдүрүп, кубантып жатасыӊ», - дейт. Анан: «Менин бул айткандарымды Алла Таала ыраазылыгы үчүн аткара турган болсоң ошондо напсин тарбияланат.

1-Ыйман келтиресиң, ахли сүннөт ишениминде бол!
2-Илим үйрөнөсүң, ушундайча напсиңдин чабуулунан коргоносуң жана башкаларга диниңди үйрөт!
3-Арамдардан сактан!
4-Парздарды аткар!⠀
5-Ар ишти акылдашпастан, кеңешпестен кылба! Анткени, напсиңди эң көп алсыратуучу нерсе бирөөдөн акыл суроо. Себеби, напси ар дайым "мен билемин" дейт», - деп сөзүн бүтүрөт. Шакирт: "Макул, ата", - деп башын көтөрүп караса алиги такыбаа адам ордунда жок болот. Ал берекелүү адам Кызыр (Алланын саламы болсун) экен. Шакирт медресеге кайтып келгенде азирети Шахи Накшибанд күлүмсүрөп, андан эмне болгонун сурайт. Шакирт болгондорду айтканда: «Кызыр (Алланын саламы болсун) бизди өтө жакшы көргөндөй шакирттерибизди да жакшы көрөт. Сага келип акыйкатты айтыптыр», - деп, анан мындай дейт:

- Бешинчисинде сага эмне деген эле?
- Сурабай туруп эч нерсе жасаба деди.
- А сен өзүңдү уруудан мурда келип менден сурадыңбы?
- Жок.
- Андай болсо мындан кийин сурабай, кеңешпей туруп эч нерсе кылбайм деп мага убада бер...

Демек, аалымдарыбыз бизге акыйкатты, чындыкты чыркырап айтып, динибиз жалаң жакшы жашоого үйрөтөөрүн эстетип, эскертип келе жаткан таза булак болушат. А, биз жакшылыкты жеткизген, уккан, амал кылган арык бололу. А кимде-ким эгер өзүм билемдик кылып, өзү булак болууга тырышса ал булактан кир аралаш суу агат. Аалымдардын булагына арык болгондор таза болушат, ал сууда кир болбойт. Бул арыктын суусунун азайып көбөйүүсү кол менен башкарылбайт. Аалымдарга болгон урматы, махабаты канчалык көп болсо бул арыктан суу ошончолук көп агат. Башкача айтканда, суунун агуусу күрөк себеби менен эмес, урмат себеби менен болмок...

Бейишке да аалымдар себебинен киребиз ин шаа Алла! Аалымдарыбыз аман болсун!

Ыйман желеси