Абдулланын Амина менен баш кошуусу
16.09.2022

Абдулланын Амина менен баш кошуусу

Абдулла күн санап баралына жетип, келбети, сулуулугу менен элди өзүнө тарта баштады. Бирок ал айланасындагылардын жасаган мамилелерине көп көңүл бурбастан, өзүнүн ыйманын жана намысын сактачу.

Сүйүктүү уулунун бойго жеткенин көргөн Абдулмутталиб анын өзүнө ылайыктуу бирөө менен баш кошуусун каалачу. Бирок ага бардык тарабы төп келген бирөөнү табуу керек болчу.

Абдулмутталиб өзү каалагандай намысы таза бирөөнү да тапты. Бани Зухра уруусунун башчысы Вахб бин Абдиманафка барып, андан Амина аттуу кызын уулу Абдуллага аялдыкка берүүсүн өтүндү. Вахб мындай өтүнүчтү сүйүнүп кабыл алат:

- Ээ, Абдулмутталиб! Бул сунушту сенден мурун эле алганбыз. Аминанын энеси өткөндө бир түш көрүптүр. Айтканына караганда, үйүбүзгө бир нур кирип, айланага жарык чача баштаптыр. Мен дагы ушул түнү түшүмдө бабабыз Ибрахимди (Алланын саламы болсун) көрдүм. Ал мага: “Абдулмутталиб уулу Абдулланын никесин кызың Аминага мен кыйдым. Сен да аны кабыл ал”, – деди. Бүгүн эртең менентен бери ошол түштүн таасириндемин. Качан келер экен деп, силерди күтүп жаттым эле.

Муну уккан Абдулмутталиб сүйүнгөнүнөн: “Аллаху акбар! Аллаху акбар!” деп такбир келтирет.

Вахбдын кызы Амина сулуулук жагынан болсун, ахлак жагынан болсун, ата-теги жагынан болсун курайш кыздарынын эң алдыңкысы катары белгилүү болчу. Ал бардык тарабынан Абдуллага ылайыктуу болуп, ошол убакта он төрт жашта эле. Абдулла бул убакта жыйырма төрттө болчу. Көп убакыт өтпөстөн той өткөрүлүп, акыркы Пайгамбар дүйнөгө келе турган үй-бүлө курулду.

Тойдон бир нече жума өтөрү менен көптөгөн кишилер тарабынан байкалган таң калыштуу окуя болуп өттү. Абдулланын маңдайындагы нур Аминанын чекесинде жаркырай баштаган. Демек, эми Амина ааламдардын мырзасы Пайгамбарыбыз Мухаммедге (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кош бойлуу болуп калган эле.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен