Абдулмутталибге жеткирилген сүйүнчү
05.11.2022

Абдулмутталибге жеткирилген сүйүнчү

Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнөгө келген учурунда чоң атасы Абдулмутталиб Каабага жакын жерде курайштын улуктары менен сүйлөшүп олтурган. Ага сүйүнчү кабар жеткизилгенде, Абдулмутталиб абдан сүйүнүп, бир заматта нурдуу небересинин жанына жетип келди. Кучактап, өөп-жыттады. Андан кийин уулу Абу Талибге тапшырып жатып: «Бул бала сага Алла тарабынан берилген аманат. Бул баламдын атак-даңкы чексиз болот», - деди.

Абдулмутталиб бул кубанычтуу ишти жөн калтырбай, ааламдардын мырзасы төрөлүп жети күн өткөн соң, төөлөрдү, малдарды сойдуруп, Мекке калкына үч күн сый тамак берди.

Балага ат коюлду: МУХАММЕД

Атайын сый тамактардан кийин балага кандай ат коюлсун деп чоң атасынан сурашат. Ал мындайча жооп берет:

- Мухаммед.

- Эмне үчүн ата-бабаларынын биринин атын койбостон, ушул ысымды койдуң? - деп сурашканда:

- Алла жана адамдар аны даңазалоосу үчүн, - деп жооп берди.

(Мухаммед - абдан даңкталган, даңазаланган, макталган деген маанини берет).

Чынында, ааламдардын мырзасы болгон Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Алла Тааланын, адамдардын жана периштелердин теңдешсиз мактоо-даңазаларына арзыган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз инсан. Анткени ал мындай даңазалоого, кадыр-баркка жана сый-урматка татыктуу эле. Бул мактоолор менен сүйүүгө ал теңдешсиз ыйманы, илими, ибадаты, ыкыласы, такыбаалыгы, жана эң көркөм адеп-ахлагы аркылуу ээ болгон. Ошондуктан анын сыйлуу, даңазалуу бийиктигине бул дүйнөдө эч ким жете алган эмес, жете да албайт.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен