Адам баласы
20.10.2022

Адам баласы

Бир күнү түн жарымда, караңгыда көз тапкан, кысталышта сөз тапкан чечендиги менен да элге таанымал болгон бир имамдын эшигин түн жарымында бирөө каккылап калат. Уйкусуроо менен туруп келип:

— Ким бул? – деп сурайт.
— Бул мен! – деген жоопту угат.
— Мен деген ким? – деп кайта сураганда:
— Адам баласымын! – деген жооп болот. Муну уккан имам ошол замат эшигин ачып, сыртка чыгып, ал адамды кучактап, маңдайынан өбөт да:

— Ассалааму алайкум, Адам баласы! Кош келипсиң! Мен силердин тукумуңардан эч ким калбай калганбы деп жүрдүм эле... деп кош колдоп үйүнө киргизип кетет.

Адамдар менен жакшы мамиледе бол. (Хадис)

Адамга баарынан кыйыны – күн сайын адам болуу. (Ч.Айтматов)

Абийирди таза жыйган бар,
Ал үчүн жанын кыйган бар.
Кадырлайт адам бир-бирин,
Кантсе да ичте ыйман бар. (Н. Алымбеков)

Өмүр адамга энчиленген марттык
Адамгерчилик андан да артык. (Конфуций)

Турмуш сабактары китебинен