Алланын досу Ибрахим пайгамбар
03.07.2022

Алланын досу Ибрахим пайгамбар

Алла Таала Ибрахим пайгамбарга "Алланын досу" - деген наамын бергенде периштелер айтышты: Оо, биздин Робби! Ибрахимдин мал-мүлкү бар, аял, бала-чакасы бар, алар менен алек болот, анан ал Сага кантип дос боло алат? Алла Таала айтат: Силер анын мал-мүлкүнө, бала-чакасына карабагыла, тескерисинче, анын жүрөгүнө, амалына назар салгыла. Менин досумдун жүрөгүндө Мени сүйүүдөн башка махабат жок, эгер кааласаңар сынап көргүлө.

Ибрахим пайгамбарда койлорун коруктоо үчүн он эки миң ити бар эле. Ити ошончолук болгондон кийин койлорунун санын ошого салыштырып чыгарып алгыла. Иттеринин ар биринин мойнунда алтындан каргы бар эле, себеби, дүйнө нажас, ит да нажас, нажас нажаска ылайык деген маанини билдирет. Ибрахим пайгамбар бир күнү бир бийик жерге чыгып, койлоруна назар салып олтурду. Жебирейил периште бир жөнөкөй адамдын сүрөтүн кийип келип, Ибрахим пайгамбарга салам берди, анан сурады: Бул койлор кимдики? – деп. Ибрахим пайгамбар: Бул мүлк Алланыкы, бирок, азырынча бир аз убактылуу менин колумда деди. Жебирейил периште: Мага бир кой кайыр кылбайсыңбы? – деди. Ибрахим пайгамбар айтты: Алланын наамын бир жолу эсте дагы малдарымдын үчтөн бир бөлүгүн алып кете бергиниң. Жебирейил периште: Суббуухун, Куддуусун Роббунаа уа Роббул Малааикати уар-Руух – деп айтты. Ибрахим пайгамбар: Алланын наамын, сапатын угуп эзилип, жыргап жана уккусу келип айтты: Эми бир жолу дагы айткын жана малымдын тең жарымын алып кете бергин деди. Жебирейил периште экинчи жолу зикир кылды эле, Ибрахим пайгамбар мурдагыдан да эзилип, жыргап айтты: Эми бир жолу Алланын наамын айтып, малымдын баардыгын койчулары жана иттери менен кошо алгын деди. Жебирейил периште үчүнчү жолу зикир кылганда, Ибрахим пайгамбар Алланын наамын угуп, балкып, өзүн кармана албай: Эми мен өзүм сага кулмун, мага Кудайымдын ысымын угузуп турсаң болду деди. Алла Таала айтты: Оо, Жебирейил! Мен Ибрахим Менин досум деп туура наам берген экенминби? Жебирейил периште: Ооба, эң бир туура наамга ээ болгон экен, эми ишендик деди.

Ибрахим пайгамбар койчуларын чакырып, койлорун чогултуп, эми бул күндөн баштап силер бул адамдыкы болдуңар – деп ал кишинин колуна тапшырганда, Жебирейил периште өзүн тааныштырып айтты: Мага бул мал-мүлктүн кереги жок, мен сизди сыноо үчүн келдим эле дегенде, Ибрахим пайгамбар айтты: Мен Ибрахим Алланын досу болгонумдан соң, мен сөз бердим, эми берген малымды кайра албаймын дегенде, Алла Таала кабар кылып айтты: Малдарыңды сатып, акчасына жер сатып алып бак кылып, эгин-тегин эгип койсоң жетим-жесирлер, кедей-кембагалдар пайдаланат – деди.

Мушкатул Анвар китебинен