Апасынын сөзү боюнча
20.10.2022

Апасынын сөзү боюнча

Жер жүзүндө башка эч бир энеге насип болбогон теңдешсиз сый-урматка арзыган Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) апасы ал окуяны мындайча баяндайт:

«Боюма бүткөнү алты ай болуп калганда, түшүмдө алдыман бир адам чыгып: «Оо, Амина, билесиңби, боюңда ааламдардын мырзасы бар. Төрөгөндөн кийин ысмын Мухаммед кой жана муну эч кимге айтпа!», - деди.

Ошол убакыт да келди. Кайнатам Абдулмутталиб Каабага тооп кылууга кеткен эле. Үйдө болчумун. Бир убакта кулагыма укмуштуудай бир үн угулду. Көргөнүмдөн улам денемди муздак тер басты. Бир аппак куш учуп жаныма келип, канаты менен аркамды сылады. Мен андан корккон жокмун.

Карасам, бир ак кесе толо шербет турат. Кесени алып ичип бүтөрүм менен мени кандайдыр нур каптады. Ошону менен Мухаммед дүйнөгө келди».

Бактылуу эне Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) туулгандан кийинки болгон окуяны мындайча айтып берет: «Көзүм көргөнү Батышта бир байрак, Чыгышта бир байрак жана Каабада бир байрак. Төрөт аяктаган эле. Ымыркайга караганымда, ал саждада, колдорун көккө жайып тургандай, ошол убакта бир ак булут түшүп, баланы каптагандай болду.

Кандайдыр бир үн угулду: «Чыгыш-Батышты кыдырткыла, дайраларды кездиргиле. Жан-жаныбарлар Мухаммеддин аты менен, заты менен, сыпаты менен таанышсын!».

Бир аздан кийин булуттар көздөн кайым болуп кетти.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен