Атанын насааты
02.01.2022

Атанын насааты

Жан дүйнөсүн пенденин чүпүрөктөн көрбөгүн,
Жаман-жакшы экен деп, жүзүн карап бөлбөгүн.

Атактуу боксчу Мухаммед Али кыздарын абдан жакшы көрчү. Бир күнү кыздары дайымкысындай эле кыска кийинишип, атасынын үйүнө конокко келип калышат. Ошол учурду улуу кызы минтип эскерет: «... Мен кадимки мусулман аялзатындай тарбияда өскөм. Атамдын жанында да мынчалык ачык кийинчү эмесмин. Ошол күнү келгенде, айдоочу бизди атамдын үйүнө чейин узатып барды. Атам адатынча бизди чочутам деп, эшиктин артына жашынып турган экен. Сагынычыбыз тараганча кучакташып, кумарыбыз канганча сүйлөштүк. Анан атам биздин турпатыбызды жакшылап карады да, мени тизесине отургузуп, насаатын айтты. Ошондогу сөздөрү дале кулагымдан кетпейт. Атам мындай деген эле: – Улуу Алла бул дүйнөгө жараткан нерселердин эң баалуусун өтө татаал, кол жеткис жерге каткан. Мисалы, бриллиантты кайдан тапса болот? Жердин түпкү катмарында катылган... Ал эми берметти кайдан алат?.. Туура, океандын түбүнөн издеп жүрүп, атайын бекем катылган деңиз жаныбарларынын катуу капкагынын ичинен гана табат. Алтынды чокмороктошуп жабышкан жер катмарынан көптөгөн аракеттерди жумшап жатып, аз-аздан казып алып чогултат. Мына эми карап тур, – деди да, олуттуу түр менен, – Сенин денең ыйык! Ал бриллианттан да, алтындан да баалуу. Ошондуктан, баалуу нерсе баасын жоготпоо үчүн ар дайым көздөн далдаа болуусу керек – деп кошумчалады.

«...Сулуулуктарын көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан башкасын...» (Нур сүрөсү: 31-аят)

«Бир атанын уулу үчүн дубасы, бир пайгамбардын үммөтү үчүн дуба кылган сыяктуу кабыл болот». (Хадис)

«Жылтырагандын баары алтын эмес». (Макал)

«Ачылбаган сандыкта, бычылбаган кундуз бар». (Макал)

Турмуш сабактары 4-китебинен