Атеист
11.11.2021

Атеист

Ашынган атеист мугалим окуучуларга:

- Баарыбыз атеист болуубуз керек. Кана, кудай жок деп айткыла,- дептир.

Анын сөзүнөн кийин, класстагы бир кыздан башкасынын баары "Кудай жок" деп чуулдашат. Кызга сурдана караган мугалим кыздын маңдайына жетип барып:

- Сен эмнеге кудай жок деп айтпадың? - десе, кыз:

- Мен мусулманмын,- дептир.

- Эмнеге?

- Анткени ата-энем мусулман.

- Эгер сенин ата-энең акмак болсо сен ким болмок элең?

- Атеист болмокмун,- дептир кыз.

Ыйман желеси