Бани Бакр аялдарынын Меккеге келүүсү
27.11.2022

Бани Бакр аялдарынын Меккеге келүүсү

Сүйүктүү Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Сувайба деген аял эмизчү. Ошол мезгилде Саад уулдарынын журтунда аба ырайы өтө ысык болуп, мурун болуп көрбөгөндөй кургакчылык өкүм сүрүп жаткан. Кургакчылыктан келип чыккан түшүмсүздүк уруунун элин бир топ эле мөгдүрөткөн. Төөлөрү, эчки-койлору арыктап, сүт бербей калган. Мындай оор шартка карабастан Бани Бакр уруусунун аялдары эмизе турган наристе таап, эптеп жан багуу максаты менен Меккеге келишет.

Келген аялдардын бирөөнөн башка бардыгы өздөрүнө эмизе тургандай бала табышат. Ал эми сүйүктүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жетим болгондуктан, эмизүү акысына аз акча алып калабыз деп аны эч ким алгысы келбейт.
Меккеге кечигип келген, тартынчаактыгы, тазалыгы, тарбиялуулугу менен өз уруусуна барктуу Халима аттуу аял бар эле. Күйөөсү менен кезектеше жалгыз төөгө минип келгендиктен, кечигип калышкан. Ал келгенде Меккенин жаңы төрөлгөн наристелеринин бардыгы келген аялдар тарабынан бөлүштүрүлүп бүтүп калган. Бул окуяга Халиманын күйөөсү да капа болот.
Бир күнү улгайган адамга жолугат. Ал адам сүйүктүү Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) чоң атасы Абдулмутталиб эле. Бири-бирин издеп жүрүшкөндөй тиктеше туруп калышты.
Абдулмутталиб:
– Сен каяктыксың? – деп сурап жиберет.
Аял:
– Бани Саад уруусунанмын, – дейт.
– Атың ким?
– Халима.
Абдулмутталиб:
– Жакшы, – дегенден кийин терең дем алып, сөзүн андан ары улайт:
– Эй, Халима! Менин жетим бир неберем бар. Саад уруусунун аялдарына көрсөтсөм, алышпады. Сен ал балага сүт эне боло аласыңбы? Балким, ошол баланын аркасы менен бакытка жетерсиң.
Халима күтүлбөгөн сунуштан кооптонсо да, журтуна куру кол кайткысы келбеди. Ошондуктан сунушту кабыл алды. Бирок күйөөсү менен кеңешип, уруксат алууну туура тапты. Күйөөсүнө барып: "Эмизгенге бала таба алган жокмун. Бирге келгендердин ичинде колум бош кайткым келген жок. Алла үчүн мен ошол жетимди алайын", – деди.
Күйөөсү Харис да анын пикирине кошулат: "Каршы эмесмин. Жараткан ал аркылуу бизге берекет жана байлык берер".
Ошентип, алар Абдулмутталибдин жанына келишет. Абдулмутталиб аларды ээрчитип, Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) нуру төгүлгөн Аминанын карапайым үйүнө келишет.
Халима Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) баш жагына келди. Нурдуу наристе жүндөн жасалган аппак бир кездемеге оролуп, магдырап уктап жаткан эле. Айлана ажайып болуп, наристенин сүйкүм жыты жыттанып турду.
Халима ушул бөбөктүн нурдуу жүзүнө биринчи караганда эле таң калып, аны ойготууга да көңүлү кыйбады. Сүйүнүчү койнуна батпай турду. Бала таба албай кыйналып жатканда, ушундай сонун наристени жолуктуруусу эмне деген бакыт!
Халима көпкө күтпөй, ааламдын улуу Пайгамбарынын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жанына келди. Төшөктүн учун акырын көтөрдү, кебезден жумшак, кардай аппак, гүлдөй жыпар жыттанган колдорунан, бешенесинен мээримин төгө жыттады. Ошол убакта улуу Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) да көздөрүн ачып, Халиманын жылуу мамилесине ууртунан жылмая жооп бергенсиди. Бири-бирин түшүнүштү.
Бири – бала таба албай кайгы-капага баткан эне, экинчиси – аялдар тарабынан четке кагылган, бешенесинен нур чачырап турган наристе. Алла Таала экөөнү тең сүйүнүчкө бөлөдү.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен