Бир чөйчөк алтын
12.12.2021

Бир чөйчөк алтын

Жашоосу түгөнүп, өмүрүнүн акыркы күндөрүн жашап жаткан Суфян Саури жаздыгынын алдынан бир чөйчөк алтын алып чыгып, жанындагы досторунан аларды садага кылып муктаждарга таратуусун өтүнөт. Бул көрүнүшкө таң калган достору: "Суфян Саури дүнүйөгө, оокатка маани берчү эмес эле. Мынчалык алтынды сактоосуна эмне себеп болду экен" - деп бири-бирин тиктешет.

Муну байкаган Суфян Саури:

– Мен бул акча менен ыйманымды коргодум жана напсимди жеңдим. Напсим мага: "кие турган нерсеңдин дайыны жок, колуңда эч нерсең жок, баарын унутуп дүнүйө чогулт" дегенде сактап жүргөн алтынды көрсөтүп, аны өзүмдөн алыс кубалаар элем. Бул алтындарды аларга курал катары колдонуп жүрчүмүн, - деди. Алтындарды тараткан соң Суфян Саури бул дүйнө менен кош айтышып кете берди.

Өчпөс сабактар китебинен