Биринчи береке
27.11.2022

Биринчи береке

Биринчи береке

Эми нур жүздүү бала Халиманын кучагында эле. Бирок бир нече күндөн бери сүткө толбогон эмчектери баланы колуна алары менен сүткө толуп ийип турду. Болуп өткөн окуяга Халиманын акылы айран болуп, күйөөсү Харис да таң калып жатты. Оң эмчеги ааламдын улуу Пайгамбарынын оозунда, сол эмчеги анын эмчектеш бир тууганы болгон Абдулланын оозунда болчу. Мындан кийин аалам мырзасына (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Халима дайым оң эмчегин эмизмекчи болду.

Төөнүн желиндери сүткө толду

Халима нур жүздүү баланы кучагынан түшүрбөстөн, ошол замат Абдулмутталиб жана Амина менен коштошуп, Меккеден өз үйлөрүн көздөй бет алышат. Халиманын кубанычы койнуна батпай, булут менен бирге учкусу келди.
Түндөсү Харистин үй-бүлөсү Меккенин сыртында түнөп калышат. Эртең менен Харис төөлөрдү сааоо үчүн туруп желиндерин караса, бардык төөлөрдүн желиндери сүткө толуп калыптыр. Бул таң калыштуу окуя жөнүндө ал ошол замат Халимага кабар берет: "Эй, Халима, сен куттуу, ак жолтой наристени алыпсың!".
Халима күйөөсүнө кошумчалап: "Аллага шүгүр, мен да ошондой болуусун каалайм", – дейт. 
Мекке эми артта калган эле. Халима ингендин үстүндө, кучагында аалам мырзасын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) алып баратат. Дайыма өз тобунан артта калып жүргөн, алсыз-күчсүз арык төөгө эмне болгонун ким билсин? Бул эмне деген тездик?! Төө желдей жортуп баратты! Таптакыр башка төөгө айланды. Тобундагы бардык улоолорду артта калтырып, алдыга чыкты. Бул күтүүсүз окуя Халиманын жолдошторун да таң калтырып:
– Эй, Абу Зуайбдын кызы! Бизди эмне күтпөй бара жатасың? Минген төөң өгүнү минген төө эмес го? – деп сурап жиберишти.
Төө ошол эле болчу, бир гана айырмасы, азыр үстүндө башка бирөө бар эле... Мына ошондо Халима досторуна мындай деп жооп берет:
– Жок, ошол эле инген, мен аны айдактаган жокмун. Өзүнөн-өзү ушундай тез кетип баратат, мен да буга таң калуудамын!". 

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен