Бул кандай иш?...
11.01.2023

Бул кандай иш?...

Түркиянын эң эски жана тарыхый мааниси зор Селимийе мечитинин курулушу жүрүп жаткан. Ал жердеги эң оор таштарды бөлүп, тегиздөө иштеринде иштеген жумушчулардын ой-пикирин билүү максатында Мимар Синан (мечиттин архитектору) алардын жанына барат. Алгач кезиккен жумушчудан: "Тууган, эмне кылып жатасың?" - деп сурайт. Жумушчу дароо эле: "Сен эмне сокурсуңбу? - деп оңураңдайт. – Мына бу кесилүүсү мүмкүн болбогон таштарды кесип, уста башчынын каяктагы бир буйругу менен мээ кайнаткан ысыкта тозоктун ишин кылып жатам".

Мимар Синан ал жерден тез эле кетип калды. "Жакшы иште иштеп жатканына карабай баары ушундай ойлонобу?" - деп санааркай баштайт. Анан ошол эле жумушту кылып жаткан экинчи кишинин жанына барат да, ага да жанагы суроосун кайталайт: "Тууган, эмне кылып жатасың бул жерде?" Жумушчу: "Бул аска таштарды биздин уста башчынын айтуусу боюнча кесип жатам. Жумуш оор, кызыксыз, бирок, үй-бүлөм үчүн акча керек. Деги эмнеси болсо да жумушум бар, бош жүргөн жокмун. Ак эмгек менен адал нан таап жатам. Ошого да Кудайга шүгүр. Мындан да жаман болуусу мүмкүн эле да".

Бир аз өзүнө келген Мимар Синан үчүнчү жүмушчуга барат да ошол эле "Эмне кылып жатасың?" деген суроону берет. Анда ал жумушчу: "Көргөн жоксуңбу, - деп колун көккө жаят, – Бул жерге укмуштуудай чоң мечит салынып жатат. А мен ошол мечиттин салынуусуна өз салымымды кошуп жатам. Урпактарга мурас калуучу улуу мечитти салууга ак эмгегигимди жумшадым. Балдарыбыз менен неберелерибиз бизди кийин ушул эмгегибизден эскерип турат! Бул улуу иштин кыйынчылыгын биз тартсак дагы, жыргалчылыгын балдарыбыз көрөт эмеспи. Демек, бул жакшы иш".

...Бул дүйнөдө бардык нерсе өз баасына ээ. Ошол эле учурда, адам алгач белгилүү бир ишке, буюмга же башка адам менен болгон мамилеге жакшы же жаман деген баа берет да, ошол берген баасына жараша мамиле кылат. Ал иштин келечеги да дал ушул берген баасына жараша болот...

Адам баласы өлгөндө да ага үч түрдүү ишинин сообу токтобой жазыла берет: Калтырган пайдалуу илим, үзгүлтүксүз кайрым алып келген садака жана артында калган жакшы урпак. (Хадис)

Бир киши кудук казса, миң киши суу ичет. (Кыргыз эл макалы)

Жеп турса да жаныңды ылаң деген,
Жеңиш керек турбайбы чыдам менен.
Алла Таалам билбеген эч нерсе жок,
Аткарылат ар иши план менен. (Н. Алымбеков)

Турмуш сабактары китебинен