Достор...
05.11.2022

Достор...

Бир бала өзүнүн досторунун көптүгү менен сыймыктанып, ата-энесине мактана берет. Ошентип, ал бир күнү үйлөнө турган болуп калат. "Сенин досторуңдү тойго чакырууну мен мойнума алайын", – дейт атасы. Бала макул болуп, той камылгасы улана берет. Бирок той болгон күнү баланын досторунун эч кимиси келбейт. Бала атасына барып:

– Эмнеге менин досторумду чакырбай койдуң? Алар өмүр бою мени менен боло турган, жакшылыгымды тең бөлүшө турган адамдар да, – деп ызаланат.

–Туура, алар – сенин жакшылыгыңды бөлүшө турган достор. Бирок жамандыгыңды бөлүшө турган эч кимиси жок экен. Мен аларга чакыруу жибергенде, "акча жагынан кыйналып жатат, келип жардам бергиле" - деген сөздү да кошуп койгом. Мына жыйынтыгын көрүп турасың. Алардын эч кимиси сага жардам бергиси келген жок! – деп жооп берет.

Жашоодо жакпайт мага жалгыз адам
Ичи чаар, сырты жылма жалтылдаган. (У.Шекспир)

Жаман дос көлөкө сыяктуу. Күн тийип турганда качып кутула албайсың, күн бүркөөдө издеп таба албайсың. (А. Кунанбаев)

Эки жүздүү адам, өзүн да өзгөнү да сыйлай албайт. (Ж. Лабюйер)

Мен аз гана адамдар менен достошом. Бирок, достукту катуу сактайм. (К. Маркс)

Көзүм жокто мени жамандаган адам – менден корккон адам, көзүмчө мени мактаган адам – мени жек көргөн адам. (Кытай санжырасы)

Дос жүрөгү бир болот, бирге өнөт,
Жыргал менен жыласты бирге көрөт. (А.С. Пушкин)

Турмуш сабактары китебинен