Дүйнөдөгү эң күнөөкөр жана күнөөсүз адамдар
01.12.2021

Дүйнөдөгү эң күнөөкөр жана күнөөсүз адамдар

Муса (Алланын саламы болсун) пайгамбардын убагында бир киши келип:

– Оо, Муса! Дүйнөдөгү эң күнөөкөр адам ким? – деп сурайт. Муса (Алланын саламы болсун) пайгамбар бул суроосуна Сина тоодо болгон кезинде Алла Тааладан сурайт:

– Жаратканым! Пенделериңдин арасынан эң күнөөкөрү ким?

Алла Таала:

– Оо, Муса! Сен бул жактан кайтып бара жатканыңда жолуңдан бала жетелеген бир адам чыгат. Ошол адам дүйнөдөгү эң күнөөкөр адам, – деп жооп берет.

Муса (Алланын саламы болсун) пайгамбар үйүнө кайтып баратканда алдынан бала жетелеген адам жолугат. Пайгамбар (Алланын саламы болсун) аны көргөн соң, алиги сураган адамга барып жообун айтат. Арадан көп өтпөй адамдар кайра Муса (Алланын саламы болсун) пайгамбардан дүйнөнүн эң күнөөсүз таза адамы ким экенин сурашат. Муса (Алланын саламы болсун) пайгамбар кайрадан Алла Таалага кайрылып:

– Оо, Жаратканым! Бул дүйнөдөгү эң күнөөсүз пендең ким? – деп сурайт. Алла Таала ага:

– Сен үйүңө кайтып бара жатканыңда жолуңдан бала жетелеген бир адам чыгат. Ошол адам дүйнөдөгү эң күнөөсүз адам, – деген жообун берет.

Муса (Алланын саламы болсун) пайгамбар кайтып келе жатса алдынан бала жетелеп баягы "дүйнөнүн эң күнөөкөр" адамы чыга келет. Таң калган Муса (Алланын саламы болсун) пайгамбар:

– Оо, Алла Таалам! Мурда дүйнөдөгү эң күнөөкөр адам дедиң эле бул пендени. Анан кантип бүгүн эң күнөөсүз адам боло калды? – деп суроо узатат. Ошондо Алла Таала төмөнкүдөй жооп берген экен: "Оо, Муса! Ал мурда абдан күнөөкөр пенде болчу. Бүгүн алар сенин жаныңан өтүп баратып деңиз жээгине барышты. Ал жерден баласы атасынан:

– Атаке, бул кумдан да көбүрөөк бир нерсе барбы? – деп сурады. Анда атасы:

– Балам, бул кумдан да көп деңиздин көбүктөрү менен толкундары бар, – деп жооп берди. Баласы кайра:

– Атаке, алардан да көп эмне бар? – деп сурады. Атасы:

– Сенин атаңдын күнөөлөрү, – деди.

Баласы кызыгып:

– Анда сиздин күнөөлөрүңүздөн дагы көп нерсе барбы? – деген суроосун узатты. Атасы улутунуп:

– Атаңдын күнөөлөрүнөн дагы көп Алланын ырайымы менен кечирими бар, балам, – деди.

Мына, көрдүңбү? Ал пендем адегенде күнөөлөрүнүн көп экенин моюндады. Андан соң анын күнөөлөрүнөн да Менин мээримим, кечиримим көп экенин билди. Мен ошентип аны толук кечирдим".

Өчпөс сабактар китебинен