Эрте көз жумгандыгынын себептери
24.12.2022

Эрте көз жумгандыгынын себептери

Мындай суроо туулуусу мүмкүн: Азирети Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) мартабалуу ата-энеси анын пайгамбарлыгын эмнеге тирүүсүндө көрө албай көз жумушту. Ага ыйман келтирүү аларга эмнеге насип болгон жок?

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эмне үчүн мынча азап тартты?

Эң оболу, улуу Алла Таала Өзүнүн сыйлуу Пайгамбарын жеке Өзүнүн тарбиясына алып, ата-энесинин милдеттенмесине калтырган жок.

Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аалам боюнча абдан чоң милдет жүктөлгөн эле. Алла Тааланын унутулуп калган динин кайрадан эң сонун түрдө улантууга милдеттендирилген. Бул улуу милдетти жалгыз өзү аткара алуу үчүн эрки күчтүү жана чыдамкай болууга тийиш болчу. Анткени, каршысында абдан көп жана ташбоор ыймансыздар бар эле. Бул жагдайдан алып караганда, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жаш кезинен эле турмуш мектебинин эң катаал сынактарынан өттү. Мындай кыйынчылыктар, азап-тозоктор, кыйноолор аны туура жолдон баш тарттыра алган жок.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) башынан өткөргөн оор турмуштун азап-кайгыларына назар салганыбызда, ийгилик жана бакты-таалайдын жалгыз Алла Таалага чын ыкыластан берилгендик менен гана адамдарга келе тургандыгын сезүүгө болот. Акча, даража жана мал-мүлктүн көптүгү маанилүү эмес. Ыйман менен толтурулган көңүл булардын бардыгынан күчтүү.

Бекем ыйман аркылуу тарткан азап-тозоктор сүйүнүчкө айланат. Чындыкты жактагандар, Алла Тааланын динин жаюуга аракеттенгендер дүйнөнүн өтүп кетүүчү, жалган жыргалдарынан кур калса дагы, түбөлүктүү бакты-таалайдын бүтпөс-түгөнбөс жыргалын таткан болуп эсептелет.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эң күчтүү, эң бай жана эң залим адамдарга каршы салгылашып, натыйжада жеңишке ээ болгон. Ушундайча ыймандын үстөмдүгүн көрсөткөн. Эгер өзү дагы бай болгондо, Алла Тааланын жардамы менен иш кылганын, Анын күчү аркылуу ийгиликке жеткенин көрсөтө албайт болчу. Жеңишке жеткен тараптын көздөгөнү чындык жана ыйман экени даана билинмек эмес. А чынында болсо, Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) каршысындагы күчтүүлөр, байлар, төбөлдөр кылган бардык зулумдарына карабастан жеңилүүгө дуушар болушкан. Ушундайча ыймандын үстөмдүгү ачык түрдө далилденген. Чындыкка кызмат кылбаган байлыктын, бийликтин жана күчтүн дагы өтүмсүздүгү аныкталган.

Убагында кембагал жашаган Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) негизги, маанилүү жана түбөлүктүү болгон нерсе – бул акырет байлыгы экенин өзү жашаган турмушу менен көрсөткөн.

"Алла Таала эгер бир кулун сүйсө же аны дүйнөгө жатыркатат же болбосо дүйнөнү ага жатыркатат" деген ой эң маанилүү чындыкты туюндуруп турат. Ушундайча көңүлүн түбөлүктүү турак жайы болгон акыретке бурат жана ага ээ болууга багыт көрсөтөт. Бул чындыкты эң жакшы билген Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өз өмүрүндө бутунун алдына келген дүйнө байлыктарын эмес, өз ыктыяры менен, акырет бакты-таалайын тандап алган.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен