Этикафты бузуучу нерселер
24.04.2022

Этикафты бузуучу нерселер

1. Жубайлардын жыныстык катнашта болуусу этикафты бузат.

Курани Каримде буюрулган: “Силер мечиттерде этикафта отурганыңарда аялдарыңар менен кошулбагыла”. (Бакара сүрөсү: 187-аят)

2. Этикафтагы адам мечиттен себепсиз чыгуусу этикафты бузат.

Түнүчүндө же күндүз атайылап же жаңылып мечиттен сыртка чыкса, этикаф бузулат. Имам Абу Юсуф менен Имам Мухаммеддин пикири боюнча, жарым күндөй убакыт ичинде сыртта жүргөн болсо этикаф бузулат.

Этикафтагы аялзаты мечит катарында саналган бөлмөсүнөн себепсиз сыртка чыкса этикафты бузган болот.

Кесел адамдын абалын суроо, жаназа намазына катышуу сыяктуу себептер менен мечиттен сыртка чыгуу да этикафты бузат. Бирок, булар башында этикаф ниети менен кошо шарт кылынган болсо бузбайт.

3. Этикафтагы адам бир нече күн бою эсинен танып калган же акылына доо кеткен болсо этикаф бузулат.

Мындай абалда кийин кайра баштан этикаф кылууга туура келет.

Ал эми зарыл жана табигый муктаждыктар себебинен улам мечиттен чыгуу этикафты бузбайт. Этикафтагы адам турган мечитте жума намазы окулбаса, башка мечитке жума намазын окуу үчүн барса болот. Чоң-кичи даараттарды алуу үчүн сыртка чыгуу табигый себептер болуп саналат.

Мажбурланган абал астында башка мечитке чыгуу зарыл муктаждык катары каралат.

Этикафтагы адам өзү туруп жаткан мечиттин ичинде эс алып, уктап, тамактана берсе болот. Мечиттин ичинде даарат алгыдай жагдай жок болсо, сыртка чыгып даарат алып, кайра дароо кирип этикафты улантат.

Ислам негиздери китебинен