Этикафтын шарттары
24.04.2022

Этикафтын шарттары

1. Мусулман, акыл-эси ордунда жана таза адам болуу.

Этикаф учурунда уйкусунда түшүркөп калган адам мечиттен сыртка чыгып гусул-даарат алып кирип, этикафты уланта берет. Балагат жашына жете элек, бирок акыл-эстүү жаш баланын да мечитте этикаф кылуусу дурус.

2. Этикафка ниет кылуу. Ниетсиз эч бир ибадат болбойт.

3. Этикаф мечитте же мечит катары колдонулуучу жайда аткарылууга тийиш.

Жамаат менен намаз окулган чоң мечиттерде аткарылса ого бетер сооптуу. Абдулла бин Масуд (Алла андан ыраазы болсун) мындай деген: “Жамаат менен намаз окулчу жерде гана этикаф кылынат”. (Зайлаи, Насбур-рая, 2/490)

Аялдар болсо өз үйлөрүнүн бир бөлмөсүн мечит катары колдонуп, ошол жерде этикаф кылат. Кантсе да аялдардын сырттагы мечиттерде этикаф кылуусу дурус болгону менен макүрөөгө жакын болуп калат. Алар үйүндө намаз окуганы мечитте окугандан абзел болгону сыяктуу, үйүндө этикаф кылганы да абзел.

4. Важиб этикафтагы адам бул этикаф учурунда күндүзү орозо кармаган болуусу.

Бирок, жаңылып оозун ачып алган болсо этикафка залалы жок. Сүннөт этикафта орозо өздүгүнөн бар болуп турат. Себеби, ал орозо айында гана аткарылат. Мустахаб этикафта орозо шарт эмес. Аялдар этикаф кылуу үчүн күйөөсүнөн уруксат алуусу шарт.

Этикафтын адептери

1. Рамазан айынын акыркы он күнүндө эң жакшы мечитте этикаф кылуу.

2. Этикаф учурунда олку-солку, пайдасыз, куру сөздөрдү сүйлөбөө. Жакшы сөздөрдү гана айтуу.

3. Этикаф убагында Куран окуу, хадис үйрөнүү жана Алла Таалага зикир-таспи айтуу менен алектенип, ыкыластуу ибадат кылуу, жакшы кийим кийинип, жыпар жыт колдонгон абзел

Ислам негиздери китебинен