Каабанын ичиндеги айкелдердин көпчүлүгү кыйрады
16.11.2022

Каабанын ичиндеги айкелдердин көпчүлүгү кыйрады

Курайш бутпарастары жер жүзүндө Алла Тааланын бир гана Жаратуучу экендигин айгинелеген жер бетиндеги алгачкы болуп курулган ибадат жай - Каабаны кара түнөккө айлантып, ар кандай айкелдер менен толтуруп, ошолорго сыйынышар эле. Ошол убакта Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнөгө келүүсү менен ошол айкелдердин көбү ордунан жүзтөмөн кулап түшкөн.

Бул окуя дүйнөгө келген Алланын Элчисинин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эң негизги милдети жахилияны жок кылуу жана бир Алла Таалага ишенүү байрагын орнотуудан кабар берген.

Дүйнө буга да күбө болду, ошол сүйүктүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кыска убакытта Каабаны жансыз айкелдерден тазалагандай эле, көңүлдөрдөгү караңгылыкты да Ислам ыйманы менен тазалады.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен