Кадыр түн
29.04.2022

Кадыр түн

Аят: "Биз аны кадыр түндө түшүрдүк. Кадыр түндүн эмне экенин билесиңби? Кадыр түн - миң айдан да артык. Ал түндө Алланын буйругун аткаруу үчүн периштелер жана Жебирейил жер үстүнө түшүшөт. Ал түнү таң атканча тынчтык - амандык болот". (Кадыр сүрөсү: 1-5-аяттар)

Хадис: "Кимде-ким кадыр түндүн куттуулугуна ишенип, Алла Тааладан ырыскысын сурап, түнү менен Аллага ибадат кылса, ал адамдын жасаган күнөөлөрү кечирилет" (Тажриди 1-том, 45-бет).

Окуя: Кадыр түндүн дубасы.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) куттуу Рамазан айынын акыркы он күнүн, өзгөчө, түндөрүндө Аллага көбүрөөк ибадат кылуу менен алек болчу. Ушул түндөрдө үй бүлөсүн ойготуп, чогуу тосушчу. Азирети Айша энебиз күндөрдүн биринде Пайгамбарыбызга кайрылып: - Эй, Алланын Элчиси! Кадыр түндүн кайсы күн экенин билип, ал түндү сезсем, Аллага кандай дуба кылыйын? - деп сурайт. Ардактуу Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) азирети Айша апабыздын бул суроосуна жооп кылып: "Аллаахумма иннака афуввун кариимун. Тухиббул-афуа. Фаа-фу аннии!" - "Оо, Жараткан Алла! Сен кечиримдүүсүн! Кечиргенди жакшы көрөсүң. Мени кечире көр" - деген дубаны үйрөтөт.

Миң айдан артык болгон бул түндүн кадырын билип, Жаратканга ибадат кылуу адам баласы үчүн кандай гана чексиз бакыт!

Ар бир күнгө бир аят, хадис, окуя китебинен