Карыз
03.09.2022

Карыз

Кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп, бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. "Мен деле апама жардам бергеним үчүн акча алсам болот турбайбы" деген ой келет ага. Эртеси Асандын апасы ашканага келип, столду үстүндө жаткан кагазды көрөт. Ал кагазда апасынын Асанга төлөй турган карыздары мындай деп жазылган экен: "Дүкөндөн быштак алып келгендиги үчүн – 5 сом, каттарды почтага жеткизгендиги үчүн – 5 сом, апасына жакшы бала болуп бергендиги үчүн – 10 сом, гүлдөргө суу куйгандыгы үчүн – 15 сом. Бардыгы биригип – 35 сом".

Апасы кагазды окугандан кийин Асанга эч нерсе дебестен, 35 сомду кагаздын үстүнө коюп коёт. Аны көргөн Асан кудуңдап, акчаны чөнтөгүнө салып алат. Бирок акчанын жанындагы апасынын жазган кагазын көрөт да, алып окуйт. Анда Асандын апасына төлөй турган карыздары жазылган экен: "Он жыл баккандыгым үчүн – эч нерсе, он жыл үйдөн тамак жегени үчүн – эч нерсе, ооруганда караганым үчүн – эч нерсе, жакшы апа болуп бергеним үчүн – эч нерсе, баардыгы биригип – эч нерсе!".

Кичинекей Асан кагазды окуп алып, уялып, апасына чуркаган бойдон барат да, кучактап алып ыйлап, апасынан кечирим сурайт. Алган 35 сомун апасынын чөнтөгүнө салып коёт.

Кимде-ким ата-энесинин ыраазылыгын алса, Кудай анын өмүрүн узартат. (Хадис)

Эненин көөнү балада, баланын көөнү талаада. (Макал)

Сүрүнөрсүң – кулаарсың,
Сүйүнөрсүң – турарсың. (Макал)

Түбөлүк күндүн болбойт көлөкөсү,
Түгөнбөйт ошондуктан берекеси. (А.Токомбаев)

Турмуш сабактары китебинен