Кеңеш
26.08.2022

Кеңеш

Бир айылда ачуусу чукул, сабырсыз өзүн кармана албаган бала жашайт. Ал эки сөздүн бирине эле теригип, адамдарга катуу айтып салат. Бир күнү атасы аны чакырып алып, ага бир баштык мык берет да:"Балам ачууңду кармай албай калган ар бир учур үчүн тигил турган устунга бирден мык кагып турасың. Бул сага жаза болсун," – дейт. Ошентип, биринчи эле күнү ал устунда ондон ашык мык пайда болот. Бир жуманын ичинде мык каккандан жадаган бала өзүн карманганды үйрөнө баштайт. Кагылган мыктар күндөн‐күнгө азайып отуруп, бир да мык кагылбай калган күн келет. Ал атасына барып бул жетишкендиги тууралуу сүйүнчүлөйт. Бирок, атасы ага кайра жаңы тапшырма берет. "Эми, балам, сабырдуу болуп, өзүңдү колго алып, айта турган жерде ачуу сөзүңдү айтпай калган ар бир учурда мындан бирден мык сууруп тур", – дейт. Бала бул тапшырманы да бир топ күндө аткарат. Ошондо атасы баласын чын дили менен куттуктайт. Бирок, аны устунга ээрчитип келип:" Мына, балам, сен өзүңдү тарбиялоодо өтө чоң ийгилике жетиштиң. Бирок, тиги устунду карачы, анда аарынын уюгундай болгон тешиктерди көрдүңбү. Алар эми эч качан мурункудай тегиз болбойт. Адамдын көңүлү да ушундай, балам. Бир катуу айтып, көңүлүн калтыргандан кийин, канчалык өкүнүп, кечирим сурасаң да, канчалык жакшы сөз айтып турсаң да, тиги устунга окшоп так калып калат. Ошондуктан оюңа туура келгендин баарын айта бербе, бирок, айтар сөзүңдүн баарын алгач жакшылап ойлонуп ал! Мына менин сага аталык кеңешим,"– дейт.

Пенде ойлонбой айткан сөзү үчүн тозоктун чыгышы менен батышынан да узак бир жерине ташталат. (Хадис)

Адамдын сулуулугу тилинен билинет. (Хадис)

Тарбия берүү — улуу иш, ошол аркылуу адамдын келечек тагдыры чечилет. (В.Г. Белинский)

Кырсыкка акыл чыдайт, кайрат аны менен кармашат, сабыр жеңип чыгат. (М.Севинье)

Адамдын кылган катасын карап туруп, анын канчалык даражада адамгерчиликтүү экенин билсе болот. (Стас Янковский)

Турмуш сабактары китебинен