Кичине болсо да жакшылык кыл
11.01.2022

Кичине болсо да жакшылык кыл

Эгерде сиз жолдо кумурсканы көрсөңүз, аны тебелебөөгө аракет кылыңыз, балким ошол себептүү Алла Таала сизге ырайым кылаар. Ошондой эле бир суу ичип жаткан чымчыктын жанынан өтүп калсаңыз, аны чочутуп жибербөө үчүн, анын жанына келбеңиз, балким ошол себептүү коркуудан жүрөктөр сыгылган күнү Алла Таала сизге бейпилдик берээр. Ошондой эле эгер бир оокатты ыргытууну кааласаңыз, анда ниет кылып коюңуз, ошол оокатты жандыктар жесин деп, балким ошол себептүү Алла Таала сизге сиз күтпөгөн тараптан оокат берээр.

Кандай гана кичине көрүнбөсүн, жакшылык кыла бериңиз, анткени сиз билбейсиз, кайсы амалыңыз сизди бейишке киргизээрин!

Ыйман желеси