Ким жөнөттү...?
17.08.2022

Ким жөнөттү...?

Алыскы бир аралдарга жакын жерде бир кеме кырсыка учурайт. Андан бир адам гана тирүү калат да, эптеп аралга сүзүп чыгат. Аман калганына сүйүнгөнү менен, аны адам жашабаган аралда жалгыз жашоо сыноосу күтүп турган эле. Алгач кыйналат, бирок жээкке жакын жерге алачык жасап алат. Кеменин жээкке толкун сүрүп салган калдыктарынан жашоого ылайыктуу нерселерди чогултуп, күнүмдүк турмушун өткөрө берет. Күнүгө эртең менен туруп деңизди карай берет. Анан аралды кыдырып оокат издеп кетет. Ошентип, ал аралга кеменин келеринен үмүтүн үзө баштайт. Бир күнү кечинде жээкке кайтып келе жатып алачыгынын жалындап күйүп жатканын көрөт. Өчүрө алгыдай эмес. Чыдабай кетип: "Оо Кудай, мени эмнеге мынча кыйнадың... жок дегенде, жашап турган оокатымды тим койсоң болбойбу! Мен эми эмне кылам, кайда барам? Эмне мынча оор сыноо бердиң, оо Кудай?! Эмнеге менден баарын алып койдуң?!" – деп буркурап ыйлап жатып уктап калат. Эртеси ойгонуп алып көргөн көзүнө ишенбейт, деңизде ал байырлаган жээкти көздөй кеме сүзүп келе жаткан болот. Ошентип, өзүн куткарып калган кеменин капитанына ыраазычылыгын билдирип жатып сурап калат:

— А силер мени кандайча таап алдыңар? Менин бул жерде экенимди кантип билдиңер? Ким силерди бул жакка жөнөттү?

— Кантип таап алдыңар дегениң кандай? Кечээ сен өзүң улуу от жагып, бизге түтүнү менен белги бербедиңби. Негизи анда-санда алыстан айланып өтүп калганы болбосо, бул жакка кеме келбейт. Эгер кечээ ал түтүн менен белги бербесең, бүгүн кеч болуп калмак. Өз убагында белги бердиң кыскасы. Мына ошону менен биз сени таап келдик, – дейт кеменин капитаны...

Түндүн эң караңгы мезгили бул – таң атар убак. (Макал)

Жапа чеккен адамды көрүп туруп жалоорубаган адамды адам дешке болбойт. (Саади)

Кечээң өттү, эртеңки күн келе элек,
Бүгүнкүнү кордобогун жемелеп. (Йамин)

Капыстан болгон окуя – Кудай Өзүнүн кылганын ачык көргөзгүсү келбеген өзгөчө бир учур. (Сэмюэл Тейлор)

Турмуш сабактары китебинен