Күнөөнүн жазалары
24.12.2021

Күнөөнүн жазалары

Бирөө Хасан Басрийге келип:

- “Мен “Ар бир күнөөгө жаза бар” - деп уктум. Көптөгөн күнөөлөрдү кылдым, бирок жазаланган жокмун!” – деп айтканда, мындай деп жооп берген экен:

- Оо, балам, Алла сени канча жолу жазалады, сен аны билген жоксуң.

- Кантип?

- Жалгыз калып, Аллага жалынуунун ыракатын сенден алып койгон жокпу?

- Курандын бетин ачпаган канчалаган күндөрүң өттү?

- Түнкү намаз окубаган канчалаган түндөрүң өттү?

- Тилиңди Алланы эстөөдөн бууп койгон жокпу?

- Байлыкты, кадыр-баркты, даңкты сүйдүргөн жокпу?

- Ибадат кылуу жүрөгүңө оор болгон жокпу?

- Ушак айтуу, жалган айтууну жеңил кылган жокпу?

- Акыреттин камын жүрөгүңдөн алып салып, эң чоң камың – дүнүйө болгон жокпу?

Ыйман желеси