Куттуу он күндөгү амалга эч бир амал тең келбейт
30.06.2022

Куттуу он күндөгү амалга эч бир амал тең келбейт

Мээримдүү жана Ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын.

Алла Таалага мактоо, Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) салам жана салабаттар айтылсын.

Алла Таала тагдырыбызга буюруп быйылкы Зулхижжа айына да тынч-аман жетип келдик. Кимди Алла Таала ушул айга жеткирсе, бул айдын эсепсиз сооп-сыйынан да куру калтырбасын. Ал эми кимди Алланын ажалы алып, бул айга жетпей калса, Алла аларды ырайымына алып, бул кереметтүү ыйык айдагы дуба тилектердин натыйжасында алардын күнөөлөрүн кечирип, акыретин бейиш кылсын.

Зулхижжа айын ыйык деп айтуунун себеби бар. Бул айда динибиздеги өтө маанилүү ибадаттардын бири ажылык ибадаты аткарылып, негизги майрамдарыбыздын бири Курман айты белгиленет. Бул айдын алгачкы он күнү өзгөчө артыкчылыктарга ээ болгондуктан, бул күндөрү аткарылган ибадаттардын сооп-сыйлыгы да жогору болот.

Касиеттүү Куранда «Фажр» сүрөсүнүн башталышында Алла Таала: «Таңга ант! Он түнгө ант!…» деп ант ичүү менен баштаган аяттар бар. Алла Таала маанилүү, даражалуу, пайдалуу нерселер менен гана ант ичет. Бин Аббастын (Алла андан ыраазы болсун) чечмелөөсүндө бул аяттагы «Он түн» Зулхижжа айынын алгачкы он күнү. Демек, мындан бул он күндүн башка күндөрдөн өзгөчөлүгү бар экенин байкоого болот. Ошондой эле, Курандагы: «Белгиленген күндөрдө Алланы зикир кылуулары үчүн…» деген аяттагы «Белгиленген күндөрдү» да көпчүлүк чечмелөөчүлөр Зулхижжа айынын алгачкы он күнү деп айтышкан.

Бин Аббас (Алла андан ыраазы болсун) айтып жеткирген хадисте Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Зулхижжа айынын алгачкы он күнүндө аткарылган иштерден өткөн сооптуу ишти кезиктирүүгө болбойт» – деп айкан. Анда сахабалар таң калып: «Алла жолунда казат кылуу да буга тең келбейби?» – деп сурашат. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Ооба, Алла жолунда казатка чыгуу да тең келе албайт, бирок, мал-мүлкү менен чыгып, анан кайра тирүү кайтпай калган адамдын сыйлыгы гана тең келе алат», — деп жооп берген.

Бул күндөрү төмөнкүдөй амалдарды аткаруубуз керек:

1) Көбүрөөк намаз тургузуу;

Саубан (Алла андан ыраазы болсун) минтип айтат: «Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) мага: «Алла Таалага көп-көп сажда кыл, сен Аллага бир сажда кылсаң, Ал сенин даражаңды көтөрүп, күнөөңдү кечирет» деп айтты». Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бул айтканы бардык учурларга тиешелүү.

2) Орозо кармоо;

Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жубайларынын бири минтип айткан: «Алланын Элчиси «Ашура» күнүндө, Зулхижжа айынын баштапкы тогуз күнүндө, ар бир айда үч күндөн жана дүйшөмбү менен бейшемби күндөрү орозо кармачу».

3) Көп-көп такбир айтып, зикир кылуу;

Бин Умар (Алла андан ыраазы болсун) айтып жеткирген хадисте Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Алла үчүн Зулхижжанын он күнүнөн өткөн даражалуу жана ошол күндөрдө аткарылган амалдардан сүйүктүүрөөк амал жок. Ошондуктан, ушул күндөрдө тахлил (Лаа илааха иллаллах), такбир (Аллаху Акбар) жана тахмид (Алхамду лиллаах) айтууну көбөйткүлө» – деп айткан.

4) Арапа күнү орозо кармоо;

Бул тууралуу Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Арапа күнүндөгү орозо өткөн жана кийинки жылдагы күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болорун Алладан үмүт кылам» – деп айткан.

Мындан сырткары да, бул он күн ибадат кылуу күндөрү болгондуктан, Куран аяттарын окуп, түнкү намаздарга туруп, зикир кылып, акыркы айт күнүндө болсо курмандык чалып ж.б. сооптуу иштерди аткарууга аракет кылуубуз керек. Жогоруда айтылгандай бул айда ажылык ибадаты аткарылып, курмандык чалынып, башка айларда кезикпеген ибадаттар бирге аткарылат. Ошон үчүн бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, ибадат менен өткөрүүгө аракет кылалы.

Абдишүкүр ажы Нарматов