Кымбат үй
29.09.2022

Кымбат үй

Абдулла аттуу адамгерчилиги бийик, жетим-жесирлерге жардам берген, боорукер адам бар эле. Абдулланын Акмат деген кедей кошунасы боло турган. Күндөрдүн биринде Акмат акчага муктаж болуп калат. Бирок анын ичиндеги намысы эч кимден акча суроого жол бербейт. Ошол себептен Акмат үйүн сатмакчы болот. Үйдү көргөнү келгендин бири: "Үйүңдү канчага сатасың?" – деп сурайт. Анда Акмат: "Жыйырма миң сом" – дейт. Ал учурда мындай баага үйдү сатуу мумкүн эмес эле. Акматтын жообун уккан адамдар абдан таң калышат. Дагы бири: "Мындай үйдү он миңге эле сатып алсаң болот. Эмнеге мынча кымбат айтып жатасың?" – дейт. Анда Акмат артында турган Абдулланы байкабай эле: " Ырас, мындай үй, силер айткандай, бул баага татыктуу эмес. Бирок бул үйдүн бир кошунасы бар. Ал – бирөөгө пайдасынан башка зыяны тийгизбеген, ыймандуу, жоомарт адам. Ысымы – Абдулла. Менин ал-абалымды дайым сурап, ооруп калсам келип зыярат кылат. Эгер тамак даярдаса, мени балдарым менен кошо тамакка чакырат. Жардам керек болсо, дайыма жардам берет. Менин кубанычыма кубанып, кайгымды тең бөлүшөт. Мен Абдулладан да, анын балдарынан да бир жаман сөз укканым жок. Ушунча жыл кошуна жашап жүрүп, бир дагы жолу үйүнөн ызы-чуу чыкканын көргөнүм жок. Мына, эми өзүңөр калыс сөзүңөрдү айткылачы, ушундай кошунасы бар ушул үйдүн баасы канча болуусу мүмкүн? – деп тегерегиндегилерди карайт.

Акматтын акчага муктаж болгонун уккан Абдулла анын азыркы ал-абалын билбей калганына абдан өкүнөт. Ал дароо Акматка кайрылып: "Акмат, суранам, үйүңдү сатпа! Канча керек болсо, акчаны менден ал. Мен сенин кошунаң бойдон калгым келет. Сен менин кошунам болгонуң үчүн мен бактылуумун!" – дейт. Ошентип, Абдулладай ыймандуу кошунасынын өтүнүчүн аттап кете албаган Акмат аргасыздан сатыкка койгон үйүн сатпай калат. Окуяга күбө болгон ошол жердеги элдин баары эки кошунага абдан ыраазы болушат.

Кыямат күнүндө Алла Таала эки адамга назар салбайт: Биринчиси – тууган-уруктан кол үзүп кеткен адамга; экинчиси – жаман кошунага. (Хадис)

Кошунаңа жакшылык кыл – тынч жашайсың. (Хадис)

Конуш тандабай, коңшу танда. (Макал)

Кошуналарың сени жакшы адам десе сен – жакшысың, жаман десе – жамансың. (Хадис)

Жанындагы коңшусу ач туруп, өзү курсагын тойгузган адам ыймандуу эмес. (Хадис)

Турмушту ак ниеттиктен артык эч бир нерсе көркүнө чыгара албайт. (Л.Н. Толстой)

Турмуш сабактары китебинен