Мекен сүйүүсү
14.10.2022

Мекен сүйүүсү

Жер үчүн өз ара талаш-тартыш, согуш болуп, бирин-бири басып алып турган учурда күчтүү армиясы менен башка мамлекетке чабуулга чыгуу үчүн генерал "тил" кармап келүүгө буйрук берет. Жоокерлери жол көрсөтүү үчүн ал мамлекетте жашаган бир чабанды кармап келет. Кеч кирип кеткендиктен, аны туура багыт көргөзүп берүүсүн талап кылышат. Бирок чабан так секирип, жол көргөзүүдөн баш тартат. Аны алтын беребиз деп алдап да, коркутуп да көрүшөт. Бирок чабан: "Кудай мени мындай кыянатчылыктан корусун. Мен эч качан мекениме чыккынчылык кылбайм, туулуп-өсүп нанын жеген элимди, жеримди сатпайм!" – деп көшөрүп туруп алат. Бул убакта генерал да келип калат. Ал чабандын жол көрсөтпөйм дегенине катуу жаалданат. Себеби чабуул ал күндөн калса, пландын баары ойрон болмок. Ошондо генерал чабанга: "Же бизге жол көргөзөсүң же сени атып салабыз!" – дейт. Анда чабан тартынбай жооп берет: "Журтуна кыянаттык кылган киши катары тирүү жүргүчө, өлгөнүм миң эсе артык". Ошондо генерал анын кайратына, мекенин сүйгөнүнө баа берип, "жөнөкөй чабаны ушундай болсо, баатырлары кандай болду экен" деп ойлонуп: "Сени кечирдим, азамат жигит экенсиң! Жолду өзүбүз табарбыз, кайратыңдан жазба! Сени тарбиялаган ата-энең, элиң мыкты экен," – деп, чабанды бош коё берет.

Мекенди сүйүү ыймандан. (Накыл кеп)

Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. (Макал)

Мекенимдин быкшып чыккан түтүнү бал жыттанат. (А. Грибоедов)

Мекеним дебеген адам адамдын коомуна жат. (В. Белинский)

Адамды сүйө албаган адам, ата мекенин да урматтай албайт. (А.Франс)

Турмуш сабактары китебинен