Миң жылдардан бери өчпөй күйүп турган мажусийлердин оту бир заматта өчүп калды
16.11.2022

Миң жылдардан бери өчпөй күйүп турган мажусийлердин оту бир заматта өчүп калды

Мажусийлер бул отко Аллага сыйынгандай сыйынышчу. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнөгө келери менен бул от океан толкундары каптагандай бир убакта эле өчүп калды. Демек, дүйнөгө көз жарган Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун), айкелге, отко сууга сыйынуучулукту да жок кылуу менен, жер жүзүн аты заты бир болгон Алла Тааланын нуру менен жарык кылмак.

Ошондой эле, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бул дүйнөгө көз жарган түнү жогоркулардан башка көптөгөн таң калыштуу окуялар көрүлгөн. Мисалы, Табария аймагындагы ыйык көл деп саналып жүргөн атактуу Сава көлү бир заматта суусу тып-тыйпыл кургап калган.

Батыш менен Чыгышта кичинекей бир ооз үйдөй жаркыраткан нур көрүнгөн.

Самаана өрөөнү менен кошо, Самаава шаарын сел каптап, андагы жашоочулар тоолордун башына качып чыгышкан.

Көк асмандан түнү бою жерди көздөй жыбыраган жылдыздар төгүлүп, жаап турганы көрүлдү...

Кыскасы, ошол кезге чейин көрүлбөгөн же өтө сейрек көрүлгөн бул таң калыштуу окуялардын Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) төрөлгөн учурда болуусу, албетте, кокусунан эле болбогону айкын. Ал окуялар бул ааламга улуу Пайгамбардын келе жатканын кабарлаган ишараттар эле.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен