Он уул жана Абдулла
15.09.2022

Он уул жана Абдулла

Он уул жана Абдулла

Замзам кудугун тапкан кезде Абдулмутталиб кырчын курак кырк жашка толгон эле. Ошондон отуз жыл кийин Алла Тааланын буйругу менен эркек балдарынын саны онго жеткен болчу. Ушул кезде көптөгөн жылдар мурда берген убадасын эстеди, эркек балдарынан бирөөнү курмандыкка чалмак. Бирок кайсы баласын чаларын өзү да билбейт. Баары тең бири-биринен өткөн сүйкүмдүү эле. Абдулмутталибдин балдарынын аттары мындайча: Аббас, Хамза, Абу Талиб (Абдуманнаф), Зубайр, Харис, Хажл, Мукаввим, Абдулла, Дырар жана Абу Лахаб (Абдул-Узза).

Бирок алардын ичинен Абдулла баарынан өзгөчөлөнүп турчу. Ал Абдулмутталибдин он уулунун сегизинчиси эле. Өң-келбети менен да, адептүүлүгү, зээндүүлүгү менен да балдарынын ичинде чолпон жылдыздай жанып турар эле.

Абдулмутталибдин уулдары менен кеңешкени

Абдулмутталибдин он баласы тең бойго жеткен эле.

Убадасын унутпаган Абдулмутталиб бир күнү аларды чогултуп, маселенин жөн-жайын түшүндүрдү. Кантсе да алардын бирөөн курмандыкка чалуусу керектигин айтты. Балдардын баары тең буга жан дилдеринен макулдуктарын билдиришти. Анан атасынан минтип сурашты:
- Бирок муну кантип аткарабыз? Кимди курмандыкка чаларыңызды кантип тактайбыз?
Абдулмутталиб мындай абалда эмне кылууну жакшы билчү. Эски салтта талаштуу маселелер чүчүкулак тартуу жолу менен чечилерин эскертип, мындай деди:
- Баарыңар тең бирден жебе алгыла. Анын кырына атыңарды жазгыла да, кайрадан мага бергиле.
Балдары айтылганды токтолбостон аткарышты. Абдулмутталиб жебелерди алып, түз эле Каабага барат. Маселени чечүүнүн жолу түшүнүктүү эле: Хубал деп аталган буттун алдында чүчүкулак тартылып, кимдин аты чыкса, ошол курмандыкка чалынмак…

Мындай абалдарда курайштар ушул арганы колдонушчу.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен