Ошол учур
14.10.2022

Ошол учур

Мынакей, дүйнөгө ошол улуу зат келе жаткан эле!

Дүйнөнүн түшүнүк, ой жүгүртүү жолун өзү менен бирге алып келген нур аркылуу өзгөртүүчү теңдешсиз инсан, Алланын соңку Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) келе жаткан эле.

Жиндер жана инсандарга түбөлүк бакыт жолун көрсөтүүчү азирети Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) келе жаткан эле...

Биздин замандын 571-жылы, 20-апрелде, «Пил окуясынан» 50-55 күндөн кийин, ай календары боюнча Рабиул аввал айынын 12-түнү, жуманын биринчи күнү, таң агарып келе жатканда Меккеде жөнөкөй бир үйдө аалам мырзасы сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнөгө келди.

Ушул учурдан тарта бүткүл аалам кайгы-капаларын унутуп, ченемсиз кубанычка бөлөндү. Каран түндөр заматта нурга бөлөнгөндөй болду. Бүткүл аалам бир ооздон:

Ай-Кундөн ажар талашкан,
Арбалды нурга жер-асман! - деп жар салып жаткан эле...

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен