Азирети Али (Алла андан ыраазы болсун) христиан адамдын үйүндө конок болуп калды. Христиан дасторконго жүзүм алып келди. Азирети Али (Алла андан ыраазы болсун) 

29.08.2021

Мусулмандар диндин ар бир өкүмүнө ыкылас менен баш ийип турган доорлордун биринде Касым аттуу аалым зат болуптур. Ал адам жашоосун илим алуу жана илим 

28.08.2021

Адилеттүүлүгү боюнча атагы таш жарган азирети Умар (Алла андан ыраазы болсун) азан окулуп жатканда мечитке жөнөп бараткан. Ушул убакта артынан бир жеткинчек 

26.08.2021

Бир күнү бешим намазынан кийин Жебирейил периште жетимиш миң периштенин коштоосунда "Анаам" сүрөсүн Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы 

23.08.2021

Ары акылман, ары сөз чебери Улукман Хаким өңү мейиздей кара, эрди калың кара адам болуптур. Бир күнү аны көрбөй туруп сөзүнө таасирленип жүргөн бир киши ага 

22.08.2021

Багдат калкынан бир адам Абдулкадир Гейланиге келип:

— Оо, шейх, үйдө өспүрүм кызым бар эле. Бир күнү үйдүн чатырына чыгып олтуруп алган экен. "Жерге түш" деп эчен жолу айтсам да укпай койду. Анан бир маалда эле э

20.08.2021

Бир күнү азирети Умар (Алла андан ыраазы болсун) төөсүн минип, шашкан бойдон чаап баратаканын көрүп:

— Оо, момундардын башчысы, шашылып кайда жөнөдүң? - деп сурадым. Ал:

16.08.2021

Сүрөттөгү жаңгак курту алгач өзү бата тургандай кылып жаңгактын кабыгын тешип, андан соң ичине кирип четтен баарын ылгабай жей баштайт. Курсагы жырылгыча жеп, 

06.07.2021

Илгери Кытайда бир селсаяк ачкалыктан улам бирөөнүн алмурутун уурдап жеп коёт. Сакчылар ууруну кармап императордун алдына сүйрөп келишет. Императорду көргөн ууру мындай дейт:

06.07.2021

Кыйынчылык дайыма эле жаман эмес жана эч качан терс көрүнүш эмес, пенденин кээде кыйналганы жакшыраак. Эң жакшы дуба кыйынчылык менен бирге айтылат. 

02.07.2021