Аллах Таала пайгамбарыбызды (ага Аллахтын тынчтыгы, саламаттыгы жана мактоо дубасы болсун) жиберүү менен алсыз, бечара кызматчылардын даражасын

02.03.2017

Биринчиден, он сегиз миң ааламдын Ээси, Жаратуучубуз, ырыскы Берүүчүбүз, Мээримдүү, Ырайымдуу Алла Таалага мактоолор жана Анын саламы жана салаваттары

01.03.2017

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы, саламаттыгы жана мактоо дубасы болсун) үммөтүнүн камын көргөн элчи, аскерлеринин камын көргөн кол башчы, үй-

27.02.2017

Бардык дебаттарда жеңишке жеткенге аракет кылба, кээде сахнада жеңишке жеткенге караганда жүрөктүн жеңиши артык турат.

25.02.2017

Азыр эле, үйүнүн босогосунда туруп, Аллахтын элчисинин (ага Аллахтын тынчтыгы, саламаттыгы жана мактоо дубасы болсун) кээ бир асыл мүнөздөрү менен

22.02.2017

Белгилүү хадис аалымдарынын бири Вакид, Алла аны ырайымына алсын, башынан өткөн бир окуяны бизге айтып берген эле. Мына ошол окуяны анын өз сөзү менен си

22.02.2017

Кийинки учурда эки түрдүү адамдарды көрчү болдум: кээлери Аллахтын элчисине (ага Аллахтын тынчтыгы, саламаттыгы жана мактоо дубасы болсун) аша чаап

20.02.2017

Куран периштелердин арасынан Жебрейил периштеге түшүрүлгөн, ошол себептен ал периштелердин эң сыйлуусу болуп калган.

20.02.2017

Көпчүлүк адамдар ойлогондой, өлүм - бул, жок болуп кетүү эмес. Адамдын тагдырына жазылган өмүрү бүткөнчө Алла Таала аны бул дүйнөдө кармап турат. Качан

19.02.2017

Пайгамбарыбыздын атасынын агасынын уулу. Кийинчерээк пайгамбардын кызы Фатимага үйлөнүп, күйөө баласы болгон. Исламдагы төртүнчү халиф. Аны Абу Хасан,

18.02.2017