1-Ал баардык адамдарга пайгамбар болуп жиберилген. Алла Таала Куранда: “Оо, адамдар! Мен силердин баарыңар үчүн Алланын элчисимин. Асмандар менен

18.02.2017

Адамдар пайгамбарларга ишенип, алар алып келген динге моюн сунуусу жеңил болсун үчүн Алла Таала пайгамбарларга ар түрдүү мужизаларды берген. Мужиза –

16.02.2017

Мухаммад пайгамбардын (ага Алланын салам-салаваты болсун) тууганы, күйөө баласы жана сахабасы, момундардын үчүнчү халифи. Толук аты-жөнү – Усман ибн

16.02.2017

Саудия университетинин астрономия мугалими, доктор Абдулла Маснад 2039-жылы мусулмандар Арафатта 2 жолу болорун жана 3 жолу Айт майрамын майрамдарын

14.02.2017

Ибн Умар бир ирет көргөн түшүн минтип айтып берген: «Түшүмдө мага эки периште келди. Экөөсүндө тең окшош темир чокморлору бар экен. Экөө мени тозокту карай

14.02.2017

Азирети Умар (ага Алла ыраазы болсун) пайгамбарыбыздын аттын кашкасындай таанымал, эң бир көрүнүктүү сахабасы, досу, момундардын экинчи халифи.

13.02.2017

Бейиштин даражалары ар түрдүү болот. Алла Таала Куранда: “...жана ким Раббисине жакшы амалдарды жасап, ыймандуу абалда жолукса, аларга эң жогорку

11.02.2017

Шайтан Алла Таалага күнөөкөр болуп куулгандан кийин, адам баласын азгыруу мүмкүнчүлүгүн сурап алган. Ошол күндөн баштап Кыяматка чейин ал адамдарды

11.02.2017

Азыр адамдардын көбү сүйлөө маданиятын жоготуп койгон. Алардын эки сөзүнүн бири сөгүнүү, жаман, уятсыз сөздөр. Жалаң гана жаштар эмес, ак сакалдуу карыялар

10.02.2017

Алла Таала Куранда: "Чынында, Алла жана анын периштелери пайгамбарга салават айтышат. Оо, ыйман келтиргендер, силер да ага чын көңүлдөн салават айткыла" деп

10.02.2017