Азирети Абу Бакр Сыддык (ага Алла ыраазы болсун) Мухаммад пайгамбарыбыздын (ага Алланын салам-салаваты болсун) эң улуу сахабасы жана досу, эң биринчи

09.02.2017

1) Алла тарабынан пайгамбарыбызга (ага Алланын салам-салаваты болсун) берилген Ислам динин чыныгы дин катары ишенүү зарыл. Бул тууралуу Алла Таала минтип

09.02.2017

Хадис, сүннөт жана кабар деген үч сөздүн мааниси бирдей деп айтсак да болот. Пайгамбарыбыздын (ага Алланын салам-салаваты болсун) айткан сөздөрү аткарган

08.02.2017

Бир киши чачын кырктырып, сакал-мурутун алдырганы чачтарачканага барат. Чачын кырктырганча чачтарач менен ар нерсени сүйлөшүп, Кудай жөнүндө да сөз

07.02.2017

Ыйык Курандагы: "Адамдар үчүн чыгарылган өтө жакшы үммөт болдуңар", "Ошондой эле силерди адамдардын үстүндө күбө болуу үчүн орточо үммөт

06.02.2017

Ислам жаңыдан жайыла баштаганда аны кабыл кылгандыгы, жихат эми буюрулганда аны аткаргандыгы, коркунучтуу учурда динге жардам бергендиги, кыйынчылык

05.02.2017

Жаңыдан балалуу болуп, ысым тандап жаткандарга керектүү маалымат "Адам баласы ысымына жараша тагдыр күтөт" деп айтылат. Ошондуктан, ысымга өзгөчө

03.02.2017

Оболу, ааламдын Жаратуучусу Алла Таалага мактоо айтылсын. Такыба, ыймандуу пенделердин акыбети жакшылыкка оролсун. Ачык-айкын чындыктын Ээси, эч

02.02.2017

Ал, Алла Таала жакшы көрүп, ыраазы болгон баардык ачык жана жашыруун сөздөрдү жана иштерди өз ичине камтыган ысым.  Ачык сөздөр: Күбөлүк келтирүү,

31.01.2017

Айлана чөйрөбүздө болуп жаткандарды биз сезүү органдарыбыз аркылуу билебиз. Сезүү органдарыбызга таасир этүүчү нерселер "болмуш" деп аталат.

29.01.2017