С: Жаттаган нерсем эсимден чыгып калат. Эмне кылсам болот?

Ж: Жаттаганыңды кайталап тур.

С: Намазды кыргызча окуса болбойбу?

28.01.2017

Урматтуу мусулман бир тууганым! Бүгүн биз, Ислам дининдеги аялдардын укугу тууралуу сөз кылабыз. Исламдагы аялдардын укугун айтуудан алдын, Ислам дини

26.01.2017

Ибн Аббастан Алла ыраазы болсун риваят кылат, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана мээрими болсун) айтты:"Эч бир эркек махрам туугансыз кайсы бир аял менен

26.01.2017

Уккандан уга элегиң, көргөндөн көрө элегиң көп деп бекеринен айтылбаса керек, заман акырына жакындап, күн өткөн сайын, улам төбө чачыңды тик тургузган

24.01.2017

Курани Карим - дарылардын эң жакшысы.

Суроо: Кайтыш болгондорго жана оорулууларга Ясин жана Фатиха сүрөөлөрү окулууда. Бул сүрөөлөрдүн котормолорунда шыпаасы тууралуу айтылган эмес. Фатиха

24.01.2017

Бир күнү заалым Намрут Ибрахим пайгамбарды отко ыргытууга чечим чыгарат. Ушунчалык чоң от жаккандыктан өзү дагы отко жакындай албайт. Бир олуя зат караса

20.01.2017

Бир балык уулоочу кишинин үч кызы болот. Күн сайын алардын бирин өзү менен кошо балык уулоо үчүн дарыянын жээгине эрчитип барчу эле. Күндөрдүн биринде

20.01.2017

Аят: "Намаздарга жана ортоңку намазга сак болгула! Аллага чын көңүлүңөр менен моюн сунган абалда тургула!" (Бакара; 238)

20.01.2017

Суроо: Күнөө кылуу жана күнөө кылууну улантуу адамдын ыймансыз өлүүсүнө себеп болобу?

19.01.2017

Бир жигиттин энеси ооруканага түшүп калат. Күндөрдүн биринде дарыгерлер жигитти чакырып: "Апаңдын айыгып кетээрине үмүт жок, абалы аябай оор жана бул жашоо

17.01.2017