Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз (Алланын мээрими болсун) Алини (Алла ырайым кылсын) жанына чакырып,ага мындай деди. Бул беш ишти аткармайынча

07.01.2017

Чындыкты жашыруу: Аллах Таала мусулмандарды зыян берүүчүгө да, зыян көрүүчүгө да жардам берүүгө буйруган. Зыян берүүчүнү ал жолдон кайтарып, ага жардам

07.01.2017

Ошондо: – Бул айткандарыңдын баары кимдин колунан келет, эй, Саид? – дейт Умар. – Жаратуучу менен эч бир ортомчусу жок байланышта болгон, пайгамбардын

02.01.2017

Абу Хурайра, радыяллаху анху, риваят кылды: «Алланын Элчиси, саллаллаху алейхи уа саллам, (сахалабалардан): «Гыйбат деген эмне экендигин

02.01.2017

Азирети Али Самарканди Самарканддан Түркиянын Анкара шаарына жакын Чамлыдере деген жерине биринчи барганда айыл тургундары уйларын бага турчу бадачы

31.12.2016

Имам Малик өзүнүн “аль-Муватта” хадистер жыйнагында риваят кылды: «Күндөрдүн биринде Умар ибну аль-Хаттаб, радыяллаху анху, Сулайман ибну Абу Хасманы

31.12.2016

Оо, пайгамбарлардын төрөсү, элчилердин мырзасы! Адам затты жапайычылыктан, караңгылыктан сууруп чыгып, нурлуу жолго баштаган Алланын элчиси! Сенин дин

31.12.2016

Юнус Эмре – сопулук (тасаввуф) өкүлү. Хак Таалага ашык улуу инсан. Ырлары кылымдар бою сүйүлүп, ибарат менен окулган. Кыскасы, Орто Азия элдери үчүн азирети

31.12.2016

Куран жана хадистерде тозоктун көргөнү, сүйлөгөнү жана арызданганы тууралуу айтылган. Куранда айтылгандай, отко кирүүчүлөрдүн келе жатканын алыстан көргөн

31.12.2016

Азирети Баязид Бистами бир түнү бир нече шакирттери менен бирөөнүн үйүндө конок болот. Үй ээси жарык болсун деп бир чырак жагат. Азирети Баязид Бистами үй

27.12.2016