Жапжашыл, кооз токой ичинде, көп дарактардын арасында кичинекей балаты жашоочу. Жанындагы асман тиреген карагайларга суктанган балаты, бат эле чоңоюуну

11.08.2016

Аял киши жихадка чыкканга болбойт. Жихад бул жакта турсун алыска сапарга чьгуусун да шариат туура эмес деген. Айша энебиз (Алла ыраазы болсун)

08.08.2016

Күйөөңөрдүн сырын ашкере кылбагыла. Айланайын айымдар, мен силердин кээ бирөөңөргө такыр түшүнбөймүн. Өзүнүн өмүрлүк жолдошу, кубанса кашында, кайгырса

04.08.2016

Батыш кабарчылары жоолук жамынган мусулман доктур аялга анын кийими эскичилик же артта калуу деп сураганда ал мындай деп жооп берген экен: “Эн биринчи

03.08.2016

Учурда жоолукчан апа-эжелерибизди жээриген сөздөр жүрүүсү боюнча чоң талаштар жүрүп жатат. Мындайда «жоолукчан» ыймандуу окуучулардын, кыздардын

29.07.2016

Түптүү кыргыз түгөнгөн сайын түтөп, үзүлгөн сайын уланып, эчен- деген кылымдардын суусун ичип келген. Селдей каптаган жоо, кан төгүлгөн кыргын, бел

29.07.2016

7) Аллах жолунда садака кылуу. Аллах Таала айтты: “Айткын: “Чындыгында, Раббим Өзү каалаган кулдарына ырыскыларын кеңейтет жана кимге кааласа тарытат.

12.07.2016