Абдулла күн санап баралына жетип, келбети, сулуулугу менен элди өзүнө тарта баштады. Бирок ал айланасындагылардын жасаган мамилелерине көп көңүл бурбастан, 

16.09.2022

Абдулла Абдулмутталибдин он эркек баласынын сегизинчиси эле. Тулку-бою, өң-келбети жана мүнөзү жагынан бир туугандарына салыштырмалуу айырмаланып турчу.

15.09.2022

Абдулмутталибдин жанына эл чогулат. Колуна кармаган он жебени Аллага берген убадасынан кайтпоо үчүн дароо калыстарга сунду. Ошол он жебенин ар биринде он 

15.09.2022

Замзам кудугун тапкан кезде Абдулмутталиб кырчын курак кырк жашка толгон эле. Ошондон отуз жыл кийин Алла Тааланын буйругу менен эркек балдарынын саны онго 

15.09.2022

Кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп, бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. "Мен деле апама жардам бергеним үчүн акча алсам болот турбайбы" 

03.09.2022

Элүү жыл жашаган бир үй-бүлө өткөн өмүрүнө саресеп салып, элүү жылдыгын белгилейт. Эртеси эртең мененки тамакта аялы ойлонот:

30.08.2022

Бир айылда бир кичинекей бала жашайт. Ал айылда жашаган башка адамдардан айырмаланып өзүнө ишенген максатына умтулган мүнөзгө ээ болот. Бир күнү түшүндө 

26.08.2022

Бир айылда ачуусу чукул, сабырсыз өзүн кармана албаган бала жашайт. Ал эки сөздүн бирине эле теригип, адамдарга катуу айтып салат. Бир күнү атасы аны чакырып 

26.08.2022

Алыскы бир аралдарга жакын жерде бир кеме кырсыка учурайт. Андан бир адам гана тирүү калат да, эптеп аралга сүзүп чыгат. Аман калганына сүйүнгөнү менен, аны адам 

17.08.2022

Атасы уулуна акыл-насаатын тынбай айтып келет. Бирок жалгыз уулу эрке чыгып андайга такыр кулак салбайт. Жаш туруп адамдарды алдап, каалаганына оңой жеткенин, 

11.08.2022