ПАЙГАМБАРЫБЫЗ (АЛЛАНЫН ТЫНЧТЫГЫ ЖАНА САЛАМЫ БОЛСУН) ДҮЙНӨГӨ КЕЛГЕНДЕ ПАЙДА БОЛГОН ТАҢ КАЛЫШТУУ ОКУЯЛАР
06.11.2022

ПАЙГАМБАРЫБЫЗ (АЛЛАНЫН ТЫНЧТЫГЫ ЖАНА САЛАМЫ БОЛСУН) ДҮЙНӨГӨ КЕЛГЕНДЕ ПАЙДА БОЛГОН ТАҢ КАЛЫШТУУ ОКУЯЛАР

Ааламда эң улуу окуя катары Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнөгө келүүсү экендиги талашсыз. Анткени ал жаратылыштын башаты эле. Аалам ээси Алла Таала анын келүүсүн белгилебеген болсо, аалам да, адамзат да жаралбайт болчу. Ошондой эле сыноо дүйнөсүнүн эшиги да ачылбайт болчу.

Бүткүл ааламга Пайгамбар болуп келүүчү улуу инсандын дүйнөгө келген учурунда, акыл-эстүү адамдарды ойго салып, шыктандырчу бир топ укмуштуу окуялардын жарыкка чыгары табигый көрүнүш эле.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дуйнөгө келген мезгилде ааламда төмөнкү окуялар болуп өттү.

Ал дүйнөгө келген күнү бир жылдыз туулду

Жөөттөрдө бир нече аалымдар бар эле. Алар өз китептеринен Алланын Элчисинин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жакын арада дүйнөгө келерин билишчү. Жылдыздар аркылуу алдыда боло турган окуялар жөнүндө кабар айтууга алар уста эле. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) туулган убакта жаңы бир жылдыз жаркырап чыгып, жөөт окумуштуулары ал жылдыз аркылуу акыр заман Пайгамбарынын дүйнөгө келгендигин алдын ала билишкен.

Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) белгилүү акыны Хассан бин Сабит (Алла андан ыраазы болсун) бул окуяны мындайча баяндайт:

«Менин сегиз жашка толгон кезим эле. Бир күнү таң аткан кезде жөөттөрдүн бири «Эй, жөөттөр!» деп кыйкырып жатты.

Жөөттөр: «Эмне болду, эмне мынча ызы-чуу салып жатасың», - деп анын айланасына топтолушту. Ал жөөт мындай деди: «Билип койгула, Ахмаддын жылдызы бул түнү жанды. Ахмад бул түнү дүйнөгө келди».

Тарыхчы Бин Саад бул окуя жөнүндө мындайча баяндайт:

«Меккеде жашаган бир жөөт бар эле. Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) төрөлгөн күнү таң атары менен курайштардын алдына келип сурады:

- Ушул түнү урууңарда бир бала төрөлдүбү?
Курайштар:
- Билбейбиз, - деп жооп бергенден кийин, ал мындай деди:
- Баргыла, барып сурагыла, издегиле. Ааламдын элчиси ушул түнү төрөлдү. Далысында белгиси болот.

Курайштар барып сураштырышып келишип, жөөткө кабар беришти:
- Бул түнү Абдулладан бир уул дуйнөгө келиптир, далысында бир белгиси бар экен.

Жөөт барып, пайгамбарлык белгисин көрдү. Андан кийин акылын жоготкон немедей минтип кыйкырды:
«Пайгамбарлык эми Исраил уулдарынан кетти. Курайштарга ушундай бир мамлекет келет, кабары күнчыгыштан күнбатышка чейин жетет».

Бул күнү көк асман жаркырап жанган сансыз жылдыздары менен кошо сүйүктүү Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнөгө келгенин кабарлап жатты.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен