Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Саад уулдарынын журтунда
01.12.2022

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Саад уулдарынын журтунда

Бул табышмактуу окуядан кийин, Халима күйөөсү экөө өз журтуна барышат. Эми нур жүздүү аалам мырзасы (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Саад уулдарынын журтунда багууда болчу.

Ошол убакта Саад уулдарынын аймагында өтө катуу кургакчылык өкүм сүрүп турган. Талаалар кургактыктан берекеси кетип, кудуктар, булактар соолуп, заты жок, аты гана калган болчу. Жайылган малдар арыктап жерде тура албай, көтөрүм болуп калган эле.

Бирок эми бардыгы башка нукка өзгөрдү. Улуу Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кадам койгон үй-бүлөнүн турмушу күн санап өзгөрө баштады.

Азыраак эле мурда жээрге от таппаган малды карды тоюп, желиндери сүткө толуп, берекеси ашып-ташып турду. Халиманын үйү берекеге толуп турду.

Өрөөндүн айрым адамдарын дагы эле болсо кургакчылык мөгдүрөтүп, кыйынчылык заманда жашап жатышты. Мал арык, сүт чыкпайт, азык-түлүк өтө кемчил.

Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) "жетим" деп албагандардын турмушу кыйындагандан кыйындай берди.

Жергиликтүү калк бул абалга таң калуудан башка эч нерсеге акылы жетпей, Алла Тааланын сырына маани бере алышкан жок. Бардык күнөөнү малчыларга коюп, аларды урушуп, күнөөлөп жатышты: "Барып көргүлө, Халиманын койчусу койлорун кантип тойгузуп жатканын. Басып бара жатканда желиндеринен сүтү тамчылап турат. Ким билет, алар койлорун кайда жайып жаткандыгын? Силер да барып малды ошол жерге откозгула!".

Ал эми койчулар болсо, кожоюндардын мындай жемелеринин туура эместигин беш колундай билишер эле. Халиманын малдары оттогон жер, алардын кой баккан жеринен эч кандай айырмасы жок болчу. Кожоюндары бир жолу алардан мындайча сурашты:

– Анда эмне үчүн силердин малыңар ачкалыктан араң басып жүрүшөт, алардыкы эмне үчүн андай эмес?

Бирок койчулар эмес, кожоюндар да бул суроого жооп таба алышпайт болчу. Албетте, мунун бир гана себеби, Халима менен анын күйөөсүнөн башка эч кимге маалым эмес болчу. Койчумандар келип себебин сураганда, ал аларга төмөнкүчө жооп берет:

"Бул нерсе жайытка же дагы бир нерсеге байланыштуу эмес. Бул иш Жараткандын сырларынын бир сыры. Баары биз Меккеден келерибиз менен башталды!".

Бул сөздөрдөн алардын эч кимиси эч нерсе түшүнүшкөн жок. Калк түшүнбөгөн сыр мындайча эле: Ааламдын жалгыз Ээси болгон Алла Таала эң жакшы көргөн кулу болгон Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үйүндө сыйлуу конок кылгандыгы үчүн Халиманын үйүнө мээримин төгүп, сый-урмат тартуулап жаткан эле. Халима күйөөсү экөө муну эң жакшы билишчү. Ошол себептүү, нур жүздүү баланы өзгөчө багышты.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен