Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) энесинин жанында
10.12.2022

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) энесинин жанында

Халима айым Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өз энеси Амина айымга тапшырып жатканда, төрт жаштан өтүп, бештин тамагын иче баштаган. Үйлөнгөндөрүнө эки ай боло электе көз жумган күйөөсүнүн күйүтү Аминаны түгөнгүс кайгыга салган. Бул кайгысын бир аз болсо да жеңилдеткен жалгыз таянычы уулу Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эле. Амина болгон мээримин төгүп, Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) атасыз болуунун азап-кайгысын тарттырбоого аракет кылчу. Сүйүктүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ал үйдүн жарык чырагы, берекети, ачылган гүлү, ынтымак очогу жана сүйүнүчү эле. Кичинелигине карабастан энесине жардам берчү. Өзгөчө тазалыкка көңүл бургандыгы энесин таң калтырбай койчу эмес. Ал (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жалгыз энесине гана эмес, тааныган бардык адамдарга жардамын аябаган, боорукер бала эле. Досторуна жардам берүүдөн өзгөчө ыракаттанчу. Ошондуктан достору аны сыйлап, аны менен чогуу жүрүүнү каалашчу.

Ооба, Алла Таала өтө жогорку жана ыйык пайгамбарлык милдетти бере турган элчисин так ушундайча чоңойтуп, таза, тунук тарбияны анын жүрөгүнө акырындык менен жайгаштырып жаткан эле.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен