Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) чоң атасы Абдулмутталибдин коргоосунда
11.01.2023

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) чоң атасы Абдулмутталибдин коргоосунда

Алты жашында энесинен ажыраган Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) улгайган чоң атасы Абдулмутталиб колуна алат.

Курайштын уруу башчысы Абдулмутталиб да Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) нурунан өз насибин алган эле. Ошол нур ага өтө бийик өзгөчөлүктөрдү жана сыпаттарды тартуулаган. Узун бою жана айбаттуу көрүнүшү, нурдуу жүзү, жагымдуу сөзү, олуттуулугу, алпейимдиги жана жогорку адеп-аклактуулугу анын чыныгы жүзүн ачып турар эле. Турган турпатында эле Абдулмутталиб сабырдуу, акылдуу, баам-парасаттуу жана жоомарт инсан эле. Кембагал адамдардын кардын тойгузганды абдан жактырчу. А түгүл жардамын жан-жаныбарлардан да аячу эмес. Тоодогу карышкыр менен канаттуулар ач калды бекен, суусуз калды бекен деп ар дайым асанкайгыланып турар эле.

Жахилия караңгылыгында жарык жолдон адашпаган бактылуулардан болчу. Алла Таалага жана Акырет күнүнө ишенчү. Берген убадасын кандай кыйынчылык учурлар болсо дагы так аткарчу. Ансыз деле, Алла Таалага берген убадасын аткаруу үчүн абдан жакшы көргөн уулу Абдулланы курмандыкка чалуудан баш тарткан эмес. Курайштар кийлигишпегенде, аны курмандыкка чалып салмак.

Жахилия доорунун эң жаман адаттарынан алыс болгондой эле, башкаларды дагы мындай жаман адаттардан тыйчу. Ошол замандын залим каада-салты болгон кыздарды тирүүлөй көмүүдөн элди тыйып, эскертип турар эле. Шараптан, зинадан жаа бою каччу. Бардык күч-аракети менен Меккедеги зулумдукка, адилетсиздикке жол бербөөгө аракеттенчү.

Конок тосууну абдан жакшы көрчү. Жакын туугандары менен жакшы мамиледе болуп, аларга мээрим жана боорукерлигин көрсөтчү. Ушул жогорку сапаттары үчүн курайштар аны "экинчи Ибрахим" деп аташчу.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен