Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) көкүрөгүнүн жарылуусу
03.12.2022

Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) көкүрөгүнүн жарылуусу

Күн нуру айланага берекесин чачып турган жаз күндөрүнүн бири эле. Нур жүздүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эмчектеш бир тууганы Абдулла менен бирге үйлөрүнө жакын бир жерде козуларын оттотуп жатышкан. Бир дарактын астындагы жумшак чөптүн үстүндө олтурушуп, чечиле сүйлөшүп жатып, бир маалда Абдулла дарактын салкын көлөкөсүндө мемиреп уктап кетет.

Ааламдын Пайгамбары (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) болсо, олтурган жеринен өзүн курчап турган ушундай сулуулуктун Жаратуучусу жөнүндө ойлоно баштайт. Ошол убакта козулар жайылып, алыска узап кетишкен. Аларды тосуп келүү үчүн Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Абдулланын жанынан алыстап, бир топ баскандан кийин, алдынан ак кийинген эки киши чыгат. Экөө тең нур жүздүү жана сүйкүмдүү эле. Бирөөнүн колунда ичи кар менен толтурулган бир идиш бар. Алар нур жүздүү Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жанына жакындап келишти. Аны кармап, килемдей болуп төшөлгөн жашыл чөптүн үстүнө жаткырышты.

Пайгамбарыбызда (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үн да, сөз да, коркуу сезими да болгон жок. Ушул сүйкүмдүү, ушул жанга жагымдуу адамдардын ага жамандык жасабоосун билип турду.

Дарактын салкын көлөкөсүндө уктап жаткан Абдулла ошол убакта ордунан туруп, бул окуяны көрүп, коркконунан үйүнө чуркап барып, көргөнүн ата-энесине айтып берет. Корккондуктан үйүнөн кантип чуркап чыккандыгын да сезбеген Халима менен күйөөсү Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жанына жетип келишет. Арийне, Абдулланын айткан сөздөрүндө жалган кеп жок эле. Бул жерде андан башка эч ким жок болчу. Келгендер өз милдеттерин аткарышып, көздөн кайым болушкан эле. Ааламдын Пайгамбары (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) болсо күлүмсүрөп, эч нерсе болбогондой карап турду.

Абдан коркуп кеткен Халима менен күйөөсү:

– Сага эмне болду, балам? – деп сурайт.

Ааламдын улуу Пайгамбары (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) төмөнкүчө айтып берет:

– Жаныма ак кийимчен эки адам келди. Бирөөсүнүн колунда ичи кар менен толтурулган идиш бар болчу. Мени кармап алып, көкүрөгүмдү жарып, ал жерден жүрөгүмдү чыгарып, ичинен уюган кара канды алып чыгышты. Көкүрөгүмдү жана жүрөгүмдү ошол кар менен тазалагандан кийин кетип калышты.

Арадан бир нече жыл өткөндөн кийин, Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өзүнө пайгамбарлык милдет берилди. Ошондо сахабалардын кээ бири: "Ээ, Алланын Элчиси! Бизге өзүңүз жөнүндө айтып бересизби?" – дегенде, Ал (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Мен, бабам Ибрахимдин дубасымын, боордошум Исанын сүйүнчүсүмүн, апамдын көргөн түшүмүн, ал мага кош бойлуу болгон кезинде, Шам сарайларын жаркыраткан бир нурдун өзүнөн чыкканын түшүндө көргөн" – дегенден кийин, өткөн бир окуяны айтып берет:

"Мен Саад бин Бакр уулдарында сүт эмип чоңойдум. Бир күнү эмчектеш бир тууганым менен экөөбүз үйүбүздүн жанында козуларды откозуп жатканбыз. Ошол убакта жаныбызга ак кийимчен эки киши келди. Биринин колунда ичи кар менен толтурулган бир идиш бар болчу. Мени кармап алып, көкүрөгүмдү жарып, жүрөгүмдү тазалашкан. Ал жерден уюган бир ууч кан алып салышты. Көкүрөгүмдү жана жүрөгүмдү ошол кар менен тазалашты". 

Ушул окуя болгондо, улуу Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жүрөгү Жараткандын нуру менен тазаланып, асыл рух менен толтурулган болчу.

Ошол эле убакта Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кичинекей кезинде эле Алла Тааланын нуруна бөлөнүп, ар кандай шектүү ойдон, ишенбөөчүлүктөн оолактатылып тазаланган.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен