Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) энесине кайрадан алып келинүүсү
10.12.2022

Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) энесине кайрадан алып келинүүсү

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) чоңоюп, жетилип калган. Башынан өткөн кереметтүү окуялар, өзгөчө, көкүрөгүнүн жарылуусу Халиманы ойго чөмүлтчү болду. Жанындай көргөн уулунун башына мүшкүл түшпөгөй эле деп коркот. Мындай коркунучтуу ойлордун соңку натыйжасы катары, Халима менен күйөөсү Харистин чечими мындай болду: "Бир балээ боло электе наристени өз энесине тапшыралы".

Халиманын ичи ачышса да, эмне кыла алат эле? Нурдуу наристе ага болгону аманат катары берилбеди беле. Аманатка кантип кыянат кыла алат? Саад уулдарынын калкына төрт жыл бою жарык нурун чачкан ааламдын сүйүктүүсү (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эми минтип өз энесине, Меккеге кайтмак болду. Ооба, ал дал ушул шаардан дүйнөнү таптакыр башка түскө боёп, башкача нурдантат болчу.

Мына эми сүйүктүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өз энесинин ысык кучагына, мээримдүү колуна, мартабалуу үйүнө келди. Сүт энеси Халима ааламдын нурун Меккеге таштап, өз журтуна кайтат. Бирок Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аны өмүрүнүн аягына чейин унута алган жок. Төрт жыл бою мээрим төккөн мамилесин кантип унутат эле? Аны көргөн сайын "Апаке, апаке" деп урматтап, сый менен кайрылып, ар түрдүү муктаждыгын сурап, бар болсо берүүгө аракеттенчү.

Кийин, арадан көп жылдар өтүп, кайрадан Саад уулдарынын аймагын кургакчылык менен ачарчылык басат. Буга чыдабай Халима Меккеге, Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) келет. Бай, март, берешен, кайрымдуу азирети Хадича (Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аялы) Халимага 40 кой жана жүктөрүн ташуу үчүн бир төө берип узатат.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен