Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энесинин ыйманы
10.01.2023

Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энесинин ыйманы

Ислам аалымдары өзгөчө маанилүү болгон бул маселени төмөнкүчө аныкташкан:

"Ибрахим Пайгамбардан (Алланын саламы болсун) баштап, Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) чейин келген бул нурдуу тукумдун адамдары чыныгы динге ыйман келтирбей калышкан эмес. Алардын ар бири капырлыктын караңгылыгынан өтө алыс жашап, таза көңүлдөрүн ширк менен, арам нерселер менен кирдеткен эмес".

Эми Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өз ата-энесинин ыйманы тууралуу айталы. Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энесинин ыйманы менен кетишкенин, андыктан бейишке бара тургандыгын Ислам аалымдары бир нече далилдер менен тастыкташкан. Алар төмөнкүлөр:

1. Амина менен Абдулла Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) пайгамбарлык милдет бериле электен мурда эле каза болушкан, тактап айтканда, "фатрат доорунда" жашашкан. Бул доордо өлгөндөргө азап тарттырылбайт. Бир күнү, атактуу аалым Шарафуддин Мунавиден сурашат: "Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энеси тозоктобу?". Мунави: "Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энеси "фатрат доорунда" каза болушкан. Пайгамбар жиберилгенге чейин жашагандарга азап жок", – деп жооп берген. (Тажрид)

Эч бир пайгамбардын чакырыгы жетпеген адамдар үчүн о дүйнөдө азап жок экендиги аят жана хадистер аркылуу аныкталган: "...Биз бир пайгамбар жөнөтмөйүнчө, эч качан азаптабайбыз". (Исра сүрөсү: 15-аят)

Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энеси болсо, өтүп кеткен пайгамбарлардан эч бирөөнүн чакырыгы жетпеген "үзгүлтүк" учурда жашашкан. Ошондуктан алар акыретте азап тартпайт десек жаңылбайбыз.

2. Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энесин Алла Таалага ишенбегендерден деп айта албайбыз. Алар Зайд бин Амр бин Нуфайл, Варака бин Науфал сыяктуулардай бабалары Ибрахимден (Алланын саламы болсун) бери келе жаткан акыйда жана ыйман менен амал кылган ханифтерден эле.

3. Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энесинин көп кудайлуу эмес экенинин дагы бир далили бул анын "Мен дайыма таза аталардын канынан, таза энелердин курсагынан келдим" деп айткан хадиси. (Каады Ияз, Шифа).
Куранда бутпарастар "кир, ыплас адамдар" деп сыпатталган (Тобо сүрөсү: 28-аят). Тазалык менен ыпластыктын, ыйман менен каапырлыктын, мусулман менен бутпарастын ортосунда карама-каршылык болгондугуна байланыштуу жогоруда айтылган хадис аркылуу Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бабаларынын эч кимиси капырдык жана бутпарастык сыяктуу рухий ыпластык менен булганган эместиги айкын болууда. (Тажрид)
Демек, мусулмандардын бөркүндөй ишене турган чындыгы төмөндөгүдөй болмокчу:

"Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-энелери тозокко түшпөйт, алар бейишке барышат жана алар ар дайым ыймандуу болушкан. Улуу Жараткан Өзүнүн сүйүктүү Элчисинин жүрөгүн жана ал жүрөктө сакталган балалык мээримин эч качан иренжитпейт". (Тажрид)

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен