Шифа жана Фатима айымдын көргөндөрү
28.10.2022

Шифа жана Фатима айымдын көргөндөрү

Ааламдардын мырзасы (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнөгө келгенде, бактылуу энесинин жанында Абдурахман бин Ауфтун энеси Шифа айым менен Усман бин Абул-Аастын энеси Фатима айым дагы бар болчу.

Төрөткө жардам берген Шифа айым мындай дейт:

«Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) туулган убакта, мен да ошол жерде болчумун. Кулагыма: «Алланын ыраазылыгы анын үстүнө болсун!» деген үн угулду. Күнбатыш менен күнчыгыш арасы нурга толуп, алыскы Рим улуктарынын кээ бир сарайларын көрдүм. Андан кийин Алланын Элчисин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кучагыма алып, эмизе баштадым. Өзүмдү адаттагыдан башкача сезип, денем титирей баштады жана көзүм караңгылап кетти. Баланын көздөн кайым болгонун гана сездим. Бир үн: «Кайда кетти?», - деп сурады. «Чыгышка алып кетишти» деген жооп келди.

Бул сөздөр эч эсимден чыккан жок. Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өзүнүн пайгамбарлыгын жарыялаган кезде, жетип келип, биринчи мусулмандар менен чогуу ыйман келтирдим».

Фатима айым ошол ыйык түндө, төрөт болгон үйдүн ичи нурга толгондугун жана көктөгү жылдыздардын үйдүн үстүнө түшө тургансып, өтө жакын келгендигин айткан.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дагы бир касиети - дүйнөгө сүннөткө отургузулган абалда жана киндигинин кесилип түшүүсү болуп эсептелет. Далысынын ортосунда, так жүрөк тушунда пайгамбарлык мөөр белгиси бар эле. Ал мөөр кызыл түстүү, көлөмү кекиликтин жумурткасындай эле. Бул мөөр узак мезгилдерден бери адамзат күтүп жүргөн эң акыркы Пайгамбардын касиеттүү белгиси болчу.

Сахабалардан Саиб бин Язид бала кезинде Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) далысынын ортосундагы пайгамбарлык мөөрүн өз көзү менен көргөнүн баяндайт.

Азирети Али да Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дене түзүлүшү жөнүндө баяндап келип: «Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кең далылуу эле, акыркы Пайгамбар болгонунун белгиси катары, далысынын ортосунда пайгамбарлык мөөрү бар эле» дейт.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен