29.04.2022

Кут жааган түн

Береке-ырыс чачкан түн,
Бейишке эшик ачкан түн.
Жаңыдан туулган баладай,
Жан дүйнөң балкып жаткан түн.

Куюлуп бакыт келген түн,
Куранды баштап берген түн.
Ыйманын пенде толтуруп,
Ырыскысын терген түн.

Мусулман дүйнө күткөн түн,
Миң айга жеке түткөн түн.
Асманга сыйбас периште,
Айланып жерге түшкөн түн.

Кут жааган күнгө байыр түн,
Курандан бизге дайын түн.
Кылымга тете сыйын деп,
Кудайым берген кадыр түн!

Рысбай Исаков